ERKEKLERİN TESTOSTERON SEVİYELERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BÜYÜDÜKLERİ YERE GÖRE BELİRLENİR

Erkeklerin testosteron seviyeleri büyük ölçüde büyüdükleri yere göre belirlenir

     Yeni araştırmaya göre, erkek testosteron seviyeleri çocukluk döneminde çevreleri tarafından büyük oranda belirlenmektedir.

      Durham Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre zor koşullarda hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalarak yetişen erkeklerin çocukluğunu daha güvenli ve sağlıklı koşullarda geçiren çocuklara göre daha az testesteron seviyesine sahip olduğu gözlemlenmiş.

     Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan çalışma, testosteron seviyelerinin genetik veya ırk tarafından kontrol edildiği teorisine meydan okuyor. Yüksek testosteron seviyeleri potansiyel olarak prostat büyümesi ve kanser riskinde artışa neden olduğundan, araştırmacılar erkeklerin risk profillerinin belirlenmesinde erkeğin çocukluğunu geçirdiği ortamın da dikkate alması gerektiğini düşündürmektedir.

     Araştırma Bangladeşde yaşayan Bangladeşlilerle İngilterede yaşayan Bangladeşlilerin sahip olduğu testesteron seviyeleri ölçüldü ve Bangladeşde yetişmiş olanların İngilterede yetişmiş olanlara göre önemli ölçüde daha az testesterona sahip olduğu ayrıca İngilterede yaşayan Bangladeşlilerin daha erken yaşta ergenliğe girdiği ve bangladeşde yaşıyan Bangladeşlilere kıyasla daha uzun oldukları da gözlemlendi.

     Araştırmacılar testosteron düzeylerini incelemek için tükürük örnekleri ile birlikte 359 erkekten boy, kilo, ergenlik yaşı ve diğer sağlık bilgilerini topladılar. Arştırmacılar şu grupları karşılaştırdılar: Bangladeş'te doğmuş ve hala ikamet eden erkekler; Birleşik Krallık'a (Londra) çocuk olarak taşınan Bangladeşli erkekler; Birleşik Krallık'a yetişkin olarak taşınan Bangladeşli erkekler; ebeveynleri Bangladeşli göçmenler olan ikinci nesil, İngiltere doğumlu erkekler; ve İngiltere doğumlu etnik Avrupalılar.

     Araştırmanın lider yazarı, Durham Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Dr. Kesson Magid (İngiltere), bu durumu şöyle anlattı “Bir erkeğin testosteronun mutlak düzeyini etnik kökenleri yada yetişkin olarak yaşadıkları yer değil, çocukluğunu geçirdiği çevre yansıtmaktadır.

     Daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olan erkekler, bu hormonun sağlık ve yaşlanma üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri konusunda daha büyük risk altındadır. Çok yüksek seviyelerdeki testesteron artmış kas kütlesi, artmış prostat hastalıkları riski anlamına gelebilir ve saldırganlık ile de bağlantılıdır. Çok düşük testesteron seviyeleri ise erektil disfonksiyona enerji azlığına libido kaybına sebep olabilir fakat araştırmadaki erkeklerin üreme yeterlilikleri normal düzeydeydi.

     Durham Üniversitesi'nden Profesör Gillian Bentley şöyle diyordu: “Çok yüksek ve çok düşük testosteron seviyeleri erkek sağlığı için bir takım sonuçlar doğurabilir ve belirli koşullar veya hastalıklar için risk faktörlerinin daha kapsamlı bir tablosunu oluşturmak için erkeklerin çocukluk durumları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak önemli olabilir. "

     Araştırmaya göre, erkek üreme işlevi ergenlik döneminde büyük ölçüde belirlenir. Bununla birlikte, çalışma yetişkinlik döneminde erkeklerin testosteron düzeylerinin artık çevrelerinden büyük ölçüde etkilenmediğini göstermektedir.

     Gillian Bentley ve meslektaşları daha önce kızların büyüdüğü ortamın yetişkinler olarak üreme kanserlerine yönelik hormon seviyelerini, doğurganlıklarını ve risk seviyelerini etkileyebileceğini keşfetmişlerdi.

     

     

     Çeviri: Nezir DEMİRTAŞ

      Kaynak:DURHAM UNIVERSITY

     Tarih: 19.07.2018