MİCHELSON-MORLEY DENEYİ

Michelson-Morley Deneyi

     Sık sık Michelson-Morley deneyi olarak adlandırılan çalışma, aslında 1881 yılında Albert Michelson tarafından yürütülen bir dizi deneyler ve daha sonra (daha iyi donanım ile) 1887 yılında Western Union Üniversitesi'nde kimyager Edward Morley tarafından tekrarlanmıştır. Çalışmanın sonucu negatif olsa da, deney verileri, ışığın garip dalga benzeri davranış gösterdiği sonucuna götürmüştür.

     1800'lerin sonunda, ışığın ne olduğuna dair baskın teori, Young'ın çift yarık deneyi gibi deneyler nedeniyle bir elektromanyetik dalga enerjisiydi. Ancak bir sorun vardı, dalganın ilerleyebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Işığın uzaydan (boşluktan) geçtiği bilinmesi, ışığın hava veya başka bir madde olmadan bir ortamdan geçebileceğini açıkça ortaya koymaktaydı.

     Bu problemin üstesinden gelmek için, fizikçiler tüm evreni dolduran bir madde olduğunu varsaydılar. Bu maddeyi “luminous ether” (aydınlık eter) olarak adlandırdılar.

     Michelson ve Morley (muhtemelen daha çok Michelson), Dünya'nın hareketini eter yoluyla ölçebileceği fikrini ortaya attı.

     Eterin tipik olarak hareketsiz ve statik olduğuna (tabii ki titreşim hariç) olduğuna inanılıyordu, ancak Dünya hızla hareket ediyordu.

     Elinizi hareket halindeki bir arabanın camından çıkardığınızı düşünün. Hava rüzgarlı olmasa bile, arabanın hareketi sonucu ortam rüzgarlı gibi görünür. Aynısı eter için de geçerli olmalıydı.

     Dünya hareket ettiğinden, bir yöne giden ışık, eter ile birlikte zıt yönde giden ışıktan daha hızlı hareket etmelidir. Öyle ya da böyle, eter ve dünya arasında bir çeşit hareket olduğu sürece, ışık dalgasının hareketini itecek veya engelleyecek etkili bir 'eter rüzgârı' oluşmalıydı. Bir yüzücünün, akıntıya karşı veya akıntıya karşı hareket etmesine bağlı olarak daha hızlı veya daha yavaş hareket etmesine benzer.

     Bu hipotezi test etmek için, Michelson ve Morley, bir ışık kaynağından çıkan ışığı yarı sırlı aynalar kullanarak birbirine dik yönlere yöneltip tekrar yansımalar sonucu bir detektöre yönlendirdiler. Eğer iki ışın, eter boyunca farklı yollar boyunca aynı mesafeyi kat etmesine rağmen, eter rüzgarıyla aynı doğrultuda yönelen ışığın farklı hızlarda hareket etmeleri gerektiğiydi ve bu nedenle, bu ışık huzmelerinin birbiriyle biraz faz farkı oluşturmalıydı, bu faz farkı detektörde girişim deseni oluşturması gerekirdi.

     Sonuç hayal kırıklığıydı çünkü aradıkları göreceli hareket sapması hakkında hiçbir kanıt bulamadılar.

     Işın hangi yoldan giderse gitsin, ışık tam olarak aynı hızda hareket ediyor gibiydi. Sonuçları yorumlamanın başka bir yolu, eterin bir şekilde Dünya'nın hareketine bağlı olduğunu varsaymaktı.

     Gerçekte, 1900 yılında İngiliz fizikçi Lord Kelvin, bu sonucun, evrenin tam olarak anlaşılmasını engelleyen iki 'durumdan' biri olduğunu ve bunun nispeten kısa bir sırayla çözüleceğine dair genel bir beklentiyde, olduğunu belirtmiştir.

     Yaklaşık 20 yıl sonra Albert Einstein, eter modelini tamamen terk etmek ve ışığın dalga-parçacık ikiliği sergilediği mevcut modeli benimsemek için gerekli olan kavramsal engelleri aşması gerekecekti.

     

Düzenleyen: Celal DEMİRTAŞ