KOPERNİK PRENSİBİ NEDİR?

kopernik ilke

     Kopernik prensibi (klasik biçiminde), Dünya'nın evrendeki ayrıcalıklı veya özel bir fiziksel pozisyonda durmaması ilkesidir. Spesifik olarak, Güneş Sistemi'nin güneş merkezli modelini önerdiği zaman, Yeryüzünün sabit olmadığı için Nicolaus Copernicus'un iddiasından kaynaklanmaktadır. Bu, Kopernik'in, Galileo Galilei'nin maruz kaldığı bir tür dini tepkiden korkarak, hayatının sonuna kadar sonuçları yayınlamayı geciktirdiği gibi önemli sonuçlar doğurdu.

     Kopernik İlkesinin Önemi

     Bu, özellikle önemli bir ilke gibi görünmeyebilir, fakat aslında bilim tarihi açısından hayati önemi vardır, çünkü entellektüellerin, insanlığın evrendeki rolüyle en azından bilimsel olarak nasıl uğraştığı konusundaki temel felsefi bir değişimi temsil eder.

     Bunun temelde anlamı şudur ki, bilimde, insanların evrende temel olarak ayrıcalıklı bir konuma sahip olduklarını varsaymamalısınız. Örneğin, astronomi ‘de bu genellikle, evrenin tüm geniş bölgelerinin birbiriyle hemen hemen aynı olması gerektiği anlamına gelir. (Açıkçası, bazı yerel farklılıklar vardır, fakat bunlar sadece istatistiksel varyasyonlardır, evrenin farklı yerlerde olduğu gibi temel farklılıklar değildir.)

     Ancak, bu ilke yıllar içinde başka alanlara genişletilmiştir. Biyoloji, insanlığı kontrol eden (ve biçimlendiren) fiziksel süreçlerin temelde diğer tüm bilinen yaşam formlarında çalışanlarla aynı olması gerektiğini kabul eden benzer bir bakış açısını benimsemiştir.

     Kopernik prensibinin bu kademeli dönüşümü Stephen Hawking & Leonard Mlodinow'un The Grand Design tarafından sunulan bu alıntıda iyi sunuldu:

     “Nicolaus Copernicus'un güneş sisteminin heliosentrik modeli, insanın kozmosun odak noktası olmadığı ilk inandırıcı bilimsel gösteri olarak kabul edilmektedir… Şimdi, Copernicus'un sonucunun, insanlığın özel statüsü ile ilgili uzun süredir devam eden varsayımları deviren bir dizi içsel indirgemeden biri olduğunun farkındayız. Güneş sisteminin merkezinde değiliz, galaksinin merkezinde değiliz, evrenin merkezinde değiliz, evrenin kütlesinin büyük çoğunluğunu oluşturan karanlık malzemelerden bile yapılmıyoruz. Bu kozmik indirgeme [...], bilim adamlarının şimdi Kopernik prensibi dediği şeyi örneklemektedir. Bildiğimiz her şey, insana doğru, ayrıcalıklı bir konum işgal etmeyeceğine işaret ediyor.”

     Antropik İlkeye karşı Kopernik prensibi

     Son yıllarda, Kopernik prensibinin merkezi rolünü sorgulamaya yeni bir düşünce tarzı başladı. Antropik ilke olarak bilinen bu yaklaşım, kendimizi indirgemek için acele etmememiz gerektiğini öne sürüyor. Buna göre, var olduğumuz gerçeğini ve evrenimizdeki (ya da evrenin bizim kısmımızdaki) yasalarının kendi varlığımızla tutarlı olması gerektiğini hesaba katmalıyız.

     Özünde, bu, Kopernik prensibiyle temelde çelişkili değildir. Genel olarak yorumlandığı gibi antropik ilke, evrene olan temel önemimiz hakkında bir açıklamadan ziyade var olduğumuz gerçeğine dayanan bir seçim etkisiyle ilgilidir.

     Antropik ilkenin fizikte ne derece yararlı veya gerekli olduğu, özellikle evrenin fiziksel parametreleri içinde sözde ince ayar problemi ile ilgili olduğu gibi, tartışılan bir konudur.

     

Düzenleyen: Celal DEMİRTAŞ