DYSON KÜRESİ

dyson küresi

     Güneşin toplam enerjisinin yalnızca küçük bir kısmının Dünya'ya ulaştığını artık herkesçe bilinen bir gerçek...

ÜÇ CİSİM PROBLEMİ

üç cisim problemi

     Üç cisim problemi, üç nokta kütle parçacıklarının karşılıklı kütle çekim etkileşimleri altındaki hareketini tanımlar. Bu, astrodinamikte çok çeşitli durumları kapsayan klasik bir sorundur...

KUANTUM TÜNELİ VE BELİRSİZLİK İLKESİ

kuantum tünelleme

     Işığın dalga benzeri bir yönüne sahip olmasının sonuçlarından biri, görünen boşlukları atlama kabiliyeti ile örneklendirilir. Örneğin,...

YILDIZLAR NEDEN BİR ALEV TOPU GİBİ YANARLAR VE ÖLDÜKLERİNDE NELER OLUR?

güneş nasıl oluşur, ve nasıl ölür.

Evrendeki en büyük ve en güçlü nesneler olan yıldızları anlamak için temel yapısını ve çalışma ilkesini bilmemiz gerekir...

MANYETİK KUZEY KUTBU HAREKET HALİNDE

manyetik kutup hareket halinde

     Dünyanın kuzey manyetik kutbu son birkaç on yılda o kadar hızlı sürükleniyor ki, bilim adamları geçmiş tahminlerin artık...

SÜPERSİMETRİ TEORİSİ

süpersimetri teorisi

     Fizikçiler, standart modeldeki maddenin temel yapı taşları hakkında bulguları elde ulaşabilmek için şu ana kadar gayet başarılı deneyler yaptılar ancak...

STANDART MODEL

standart model

     Tarih boyunca filozoflar ve bilim adamları maddenin yapısı hakında yorumlar yapmışlardır. 20.yüzyılın başlarında proton , elektron ve notron keşfedilerek bunların maddenin yapı taşları olduğu kabul edilmiştir. Ancak...

BÜYÜK PATLAMA

büyük patlama

     Gökbilimciler Arno Penzias ve Robert Wilson, 1964'te Echo balon uydularından yansıyan sinyalleri ararken...

IŞIK; DALGA PARÇACIK ÇİFTİ

Işık; dalga parçacık çifti

     Kuantum fiziğinin dalga parçacık çifti ilkesi, maddenin ve ışığın, deneyin koşullarına bağlı olarak, hem dalga hem de parçacık davranışlarını sergilemektedir...

NEDİR BU ANTİMADDE NERELERDE BULUNUR?

nedir bu antimadde nerelerde bulunur?

     Antimadde kelimesini bilim kurgu filmlerde ve ya cern deki parçacık hızlandırıcıları bağlamında duymuş olabilirsiniz, ancak ...

PARÇACIK FİZİĞİNDE FERMİYON

parçacık fiziği

     Fermiyonlara bazen madde parçacıkları denir, çünkü bunlar, dünyamızda, protonlar, nötronlar ve elektronlar da dahil olmak üzere, fiziksel madde olarak düşündüğümüz...

EVRENDE KAÇ TANE ATOM VAR?

evrende kaç tane atom var?

     Evren çok geniş. Evren de kaç tane atom olduğunu merak ettiniz mi? Bilim adamları, evrende 1080 atom bulunduğunu tahmin ediyorlar...

STAR TREK'İN 'WARP HIZI' MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

warp hızı nedir

     Star Trek film serisinin nerdeyse her bölümünde gördüğümüz nerdeyse en önemli teknolojilerden biri uzay gemisi atılganın ışık hızında hatta ışık hızının da ötesinde yolculuk edebilmesidir...

EVRENE NÜFUZ EDEN TEORİK ENERJİ ALANI; HİGGS ALANI’NIN KEŞFİ

Higgs Alanı’nın Keşfi

     İskoç teorik fizikçi Peter Higgs tarafından 1964'te ortaya atılan teori uyarınca Higgs alanı, evrene nüfuz eden teorik enerji alanıdır...

HERHANGİ BİR NESNE IŞIK HIZINDAN DAHA HIZLI TAŞINABİLİR Mİ?

Herhangi bir nesne ışık hızından daha hızlı taşınabilir mi?

     Fizikte yaygın olarak bilinen bir gerçek, ışığın hızından daha hızlı hareket edememenizdir. Bu temelde doğruysa da, aynı zamanda bir aşırı...

KUANTUM FİZİĞİNİ YARATCI'NIN VARLIĞINI "KANITLAMAK" İÇİN KULLANMAK

Kuantum Fiziğini Tanrı'nın Varlığını Kanıtlamak için Kullanmak

     Kuantum mekaniğinde gözlemci etkisi, bir gözlem bir gözlemci...

KUANTUM FİZİĞİNİN BİRÇOK DÜNYALAR YORUMU NEDİR?

Kuantum Fiziğinin Birçok Dünyalar Yorumu Nedir?

     Birçok dünya yorumu (MWI), kuantum fiziği içerisinde, evrenin bazı deterministik olmayan olaylar içerdiğini...

PARÇAÇIK FİZİĞİNDE BOZON (BOSON)?

Parçacık fiziğinde boson

     Parçacık fiziğinde bir boson, Bose-Einstein istatistik kurallarına uyan bir parçacık türüdür. Bu Bozonların aynı zamanda 0, 1, -1, -2, 2, vb. gibi bir tamsayı değeri içeren bir kuantum spinleri vardır...

TEORİK BİR PARÇACIK TÜRÜ OLAN TAKYONLAR

takyon

     Takyon, teorik parçacık türüdür ve alışılmadık özelliği ışığın hızından daha hızlı hareket etmesidir. Yunancada hızlı anlamına gelen "Takyon" sözcüğü 1960'larda...

“SCHRÖDİNGER’İN KEDİSİ” DÜŞÜNCE DENEYİ

Schrödinger’in Kedisi Düşünce deneyi

     Erwin Schrödinger, ünlü "Schrodinger'in kedisi" düşünce deneyinden önce bile, kuantum fiziğinin en önemli figürlerden biriydi. Erwin Schrödinger, evrendeki hareketin tanımlayıcı denklemi olan...

KUANTUM MEKANİĞİNİN KOPENHAG YORUMU

kuantum mekaniğinin kopenhag yorumu

     Maddenin ve enerjinin davranışını en küçük ölçeklerde anlamaya çalışmaktan çok tuhaf ve kafa karıştırıcı hiçbir bilim alanı yoktur...

FİZİKTE KUANTUM DOLAŞIKLIĞI (DOLAŞIMI)

kuantum dolaşıklığı

     Kuantum fiziğinin merkez prensiplerinden biri olan Kuantum dolaşımı, oldukça yanlış anlaşılmış olsa da, çoklu parçacıkların bir...

EPR PARADOKSUNUN KUANTUM DOLAŞIKLIĞINI NASIL AÇIKLAR

epr paradoksu

     EPR Paradox (veya Einstein-Podolsky-Rosen Paradox), kuantum teorisinin erken formulasyonunda doğal bir paradoksu göstermek için...

SON YILLARIN EN GÖZDE MADDESİ “GRAFEN”

grafen

     Grafen, yapısı bal peteği kafesi şeklinde, karbon atomlarından yapılmış atomik ölçekli bir maddedir. Grafen, şüphesiz en mükemmel...

YERÇEKİMSEL (KÜTLEÇEKİMSEL) DALGALAR

Yerçekimsel (Kütleçekimsel) dalgalar

     1916'da Albert Einstein, ilk önce genel görelilik kuramının bir sonucu olarak yerçekimi dalgaları fikrini önerdi. Yerçekimsel dalgalara izin veren genel görelilik (alan denklemleri denir) için

FERMİYONİK BOSON YOĞUŞMASI

fermiyonik boson yoğuşması

     Ticaret Bakanlığı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ve Colorado Boulder Üniversitesi (CU-Boulder) ortak bir laboratuarı olan JILA'daki bilim adamları uzun süredir aranan, bir çift atomdan oluşan maddenin bir hali olan 'fermiyonik kondensat' ı ilk kez gözlemledi.

BOSE-EİNSTEİN YOĞUŞMASI

BOSE-EİNSTEİN YOĞUŞMASI

     Maddenin beşinci hali olan Bose-Einstein yoğuşması belki de maddenin halleri arasında en gizemli olanıdır. Bose-Einstein yoğunlaşması 1990'lı yıllara kadar Laboratuvarda...

MADDE VE IŞIMA

madde ve ışıma

     1905’ten önce Işık bir dalgadır; maddeyse parçacıklardan oluşmuştur. XIX.yy Fizikçileri böyle düşünüyordu ama doğa çok daha karmaşıktır...

RADYOAKTİFLİK

radyasyon

Biraz tesadüf eseri, biraz da özenli gözlemci nitelikleri sayesinde Becquerel, 1896 yılında rad­yoaktifliği buldu. Bu, maddenin yapısı üzerindeki bilgilerde gerçekten devrim yaratacak bir buluştu. Nitekim atom çekirdeklerinin tamamının kararlı ol­madığını gösterdi...

ELEKTROMANYETİKLİK

elektromanyetiklik

     James clerk maxwell hesaplamalarından, « elektromanyetik dalgalar »ın saniyede 300 000 km hızla yayıldığı sonucunu...

NÜKLEER PARÇALANMA(FİSYON) VE KAYNAŞMA(FÜZYON)

fisyon füzyon

      Alman fizikçiler O. Hahn ve F. Strassmann, 1938 yılına doğru, uranyum çekirdeği gibi bazı iri atom çekirdeklerinin bir nötron soğurduktan sonra çok kararsız duruma geldiğini gözlemlediler. Söz konusu atom çekirdekleri belli miktarda enerji yayarak eşit olmayan...

HIZLANDIRICILAR VE ÇARPIŞTIRICILAR ( CERN )

cern tokmak

      Atom veya atomaltı ölçeğinde teknik alanda olduğu kadar araştırma alanında da ihtiyaç duyulan, yapısı, yönü ve enerjisi kesinlikle bilinen parçacıkları elde bulundurmada yarar vardır. Parçacıkların doğal kaynaklan, radyoaktiflikle kozmik ışımadır.

LAZER ( LASER )

lazer

     Lazerin yayımladığı ışığın belirli bir dalgaboyu vardır ve buna ait güç kilovada ölçülür. Bu kesinlik kısmen, kullanılan yayımlayıcı enerji düzeyinin

IŞIK

ışık

     İlk dünya betimlemeleri ışıktan, geceleri topraktan çıkan karanlıkların koyu sisine karşılık bir çeşit açık sis diye söz edilir. Tekvin'de Yaradan, bu iki sisi, Güneş’i yaratmadan önce ikiye ayırmıştı...

SPEKTROSKOPİ

spektroskopi

     Bir prizmanın ışığı dağıttığını hiç kuşkusuz ilkin Kep­ler gözlemledi, daha sonra da Descartes inceledi. Ama bunun ilk gerçek yorumunu, 1665 yılına doğru Newton yaptı. Güneş’in

ÖLÇÜ BİRİMLERİ

tartı

     Bütün pozitif bilimler gibi fizik de kuramla deneyin karşılaştırılmasına dayanarak sonuçlara varır, deneydeyse, ölçümlere başvurulur. Yapılan bütün ölçümlerin de hassas ve

MİKROSKOP

mikroskop

     On defadan daha az büyüten yaygın büyüteçten, atomları görmeyi sağlayan, alan etkili mikroskop »a kadar mikroskopik tekniklerin yelpazesi oldukça geniştir. Bu yüzyılın ortalarına

TERMODİNAMİK

termodinamik

     Fiziğin çeşitli alanları arasında termodinamik, hiç kuşku­suz, uygulama alam en geniş olanıdır. Bir sistemle çevresi arasındaki enerji alışverişiyle ilgilenen termodinamik; mekaniğin olduğu kadar elektriğin, bi­yolojinin ve kozmolojinin de ilgi alanı­na girer.

AURORA; KUZEY VE GÜNEY IŞIKLARI

aurora

     Kuzey ışıkları ya da aurora borealis, görenleri büyüleyen büyüleyici, etkileyici, sihirli bir görüntü sunar ancak bu göz kamaştırıcı doğal fenomene neden olan şey acaba nedir? Güneş sistemimizin merkezinde, gezegenimiz üzerinde yaşam ve enerji kaynağı güneş bulunmaktadır. Ana yıldızımız kendi ekseni üzerinde dönerken, Güneşin...

GÖKKÜŞAĞI NASIL OLUŞUR

gökkuşağı nasıl oluşur

     Gökkuşağı doğada görebileceğiniz en güzel manzaralarından biridir. Bir gökkuşağı, ışığın dalga teorisini destekleyen farklı dalgaboylarının oluşturduğu renklerin mükemmel bir gösterimidir. Bir gökkuşağını görebilmek için, havada su damlalarının veya hafif bir buğunun...

GÖKYÜZÜNÜ NEDEN DAHA ÇOK MAVİ BAZENDE KIRMIZI VEYA SARI RENKTE GÖRÜRÜZ?

gökyüzü neden mavidir

      Açık bir bulutsuz gündüz gökyüzü mavi renktedir çünkü havadaki moleküller güneşten mavi ışığı kırmızı ışığı göre daha çok saçar...

SES NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

ses

     Hayatımızın bir parçası olan sesin bizim için öneminin üzerinde pekte durmuyoruz. O kadarki görme duyumuz olan gözümüzü kapabilmemize rağmen...

UÇAKLAR NASIL UÇAR?

uçaklar nasıl uçar

     Bir jet uçağının kalkış ya da inişini izlediyseniz, dikkat etmeniz gereken ilk şey motorların sesi. Uzun motorlu, sürekli yakıt ve hava yakan jet motorları, geleneksel pervane motorlarından çok daha gürültülüdür...

VAN ALLEN RADYASYON KUŞAKLARI

van allen radyasyon kuşakları

     Dünya devasa şekerleme şeklinde manyetik olarak sıkışmış, yapısında yoğun miktarda enerji yüklü parçacıklar bulunan kuşaklarla çevrilidir...

IŞIKTAN DAHA HIZLI YOLCULUK ETMEK MÜMKÜN MÜ?

solucan deliği

     İnsanoğlu binlerce yıldır Yıldızların Güneş ve Ay kadar yakında olduklarını düşünmüştür, hatta neredeyse dokunacak kadar yakın. Oysa şimdi evrenin inanılmaz derecede büyük olduğunu biliyoruz...

KARADELİK

karadelik

     

KARANLIK MADDE & KARANLIK ENERJİ

karanlık madde ve karanlık enerji

     Siz, ben, güneş, yıldızlar kısacası gördüğümüz her şeyin ortak bir noktası var. Bilinen evrendeki neredeyse her şey atomlardan oluşmuştur, ancak evrenin bilmediğimiz, yeni yeni...

KUANTUM TEORİSİ

kuantum

     Kuantum teorisi, atom ve atom altı seviyedeki maddenin ve enerjinin doğasını ve davranışını açıklayan modern fizik teorik temelidir. Maddenin ve enerjinin bu seviyedeki doğası...

EİNSTEİN İN ÖZEL VE GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ

einstein

     ”Görelilik teorisi” genellikle Albert Einstein'ın iki teorisini, 1905'in Özel Görelilik Teorisini ve 1916'daki Görelilik Genel Görelilik Teorisini ifade eder...

MİCHELSON-MORLEY DENEYİ

Michelson-Morley Deneyi

     Sık sık Michelson-Morley deneyi olarak adlandırılan çalışma, aslında 1881 yılında Albert Michelson tarafından yürütülen bir dizi deneyler ve daha sonra...

ÜÇ BOYUTTAN DAHA FAZLASI

üç boyuttan daha fazlası

     Yukarı-aşağı, ileri-geri, yana dünya üzerinde bir yere gidecekseniz sadece bu üç boyutu kullanabilirsiniz. Gerçekliğimizdeki her yeri tanımlıyorlar, yoksa tanımlamıyorlar mı?...

COMPTON ETKİSİ NEDİR VE NASIL MEYDANA GELİR?

compton saçılması

     Compton etkisi (Compton saçılması da denir), yüksek enerjili bir fotonun atom veya molekülün dış kabuklarında gevşek şekilde bağlanmış elektronlara çarpışması sonucu, elektronları serbest bırakan bir olaydır.

ZAMANDA YOLCULUK MÜMKÜN MÜ?

zamanda yolculuk

     Bir şekilde dünya üzerinde yaşayan her insan bir zaman yolcusudur. İstesek de istemesek de doğumdan ölüme doğru her canlı zamandan ileriye doğru yol alır...

MUON HAKKINDA HER ŞEY

müon

     Muon, parçacık fiziğinin Standart Modelinin bir parçası olan temel bir parçacıktır. Elektrona benzer fakat daha ağır bir kütleye sahip olan bir lepton parçacık türüdür. Bir muon kütlesi yaklaşık bir ...

NÖTRİNO NEDİR?

nötrino

     Bir nötrino, elektrona çok benzeyen, ancak elektrik yükü olmayan ve kütlesi çok küçük (sıfıra yakın) olan bir...

KOZMİK IŞINLAR

kozmik ışınlar

     “Kozmik ışın” terimi evrende çok yüksek hareket eden parçacıkları ifade eder. Kozmik ışınlar, evrenin başka yerlerinde süpernova patlamaları sonucu ölen yıldızlar...

ANTROPİK İLKE NEDİR?

Antropik ilke

     Antropik ilke, insan yaşamını evrenin belirli bir koşulu olarak ele alırsak, bilim adamlarının bunu, evrenin beklenen özelliklerini...

KOPERNİK PRENSİBİ NEDİR?

kopernik ilke

     Kopernik prensibi (klasik biçiminde), Dünya'nın evrendeki ayrıcalıklı veya özel bir fiziksel pozisyonda durmaması ilkesidir...

GÜNEŞİ OLUŞTURAN ELEMENTLER NELERDİR? ELEMENT TABLOSU NASILDIR?

güneşi oluşturan elementler?

     Güneş'in çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğunu biliyor olabilirsiniz. Güneş'teki diğer elementlerin ne olduğunu hiç...

IŞIKTA DOPPLER ETKİSİ

ışıkta_doppler_etkisi

     Hareket eden bir kaynaktan gelen ışık dalgaları, Doppler efektini, ışığın frekansında kırmızı kayma veya ...

SİCİM (STRİNG) TEORİSİ

sicim teorisi

     Yirminci yüzyılda, fizik yasalarını formüle etmek için iki teorik yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapılardan biri, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, yerçekimi kuvvetini ve uzay ve zaman yapısını açıklayan bir teori...

SAAT KAÇ? ZAMAN NEDİR? BASİT BİR AÇIKLAMA

zamanda nedir

     Zaman herkes tarafından bilinen, ancak tanımlanması ve anlatılması karmaşık bir kavramdır. Bilim, felsefe, din ve edebi bilimler zamanın farklı tanımlarını yapmışlardır, ancak...

PAULİ DIŞLAMA İLKESİ

pauli dışlama ilkesi

Pauli dışlama prensibi, iki elektronun...