NEDİR BU ANTİMADDE NERELERDE BULUNUR?

nedir bu antimadde nerelerde bulunur?

     Antimadde kelimesini bilim kurgu filmlerde ve ya cern deki parçacık hızlandırıcıları bağlamında duymuş olabilirsiniz, ancak antimadde günlük dünyanın bir parçasıdır ve antimaddenin ne olduğuna ve onu nerede bulacağınıza bir göz atalım.

     Her temel parçacık, kendisine karşılık gelen bir anti-parçacığı bulunur. Protonların anti protonları, nötronların anti-nötronları ve elektronların anti-elektronları bulunur. Elektronların anti-elektronlarına pozitron denir. Antimadde parçacıkları, normal bileşenlerinin zıttı bir yüke sahiptir. Örneğin, pozitronlar +1 yüke sahipken, elektronlar -1 elektrik yüküne sahiptir.

     Antimadde parçacıkları, antimadde atomları ve antimadde elementleri oluşturmak için kullanılabilir. Bir anti-helyum atomu, iki tane anti-nöron ve iki tane anti-proton içeren bir çekirdekten (çekirdek yükü = -2) oluşacak ve 2 pozitron (yük = +2) ile çevrelenecektir.

     Laboratuarda anti-protonlar, anti-nötronlar ve pozitronlar üretildi, ancak antimadde doğada bulunmakta. Pozitronlar diğer fenomenlerin yanı sıra yıldırım ile üretilmekte. Laboratuar da üretilen pozitronlar, Pozitron Emisyon Tomografi (PET) adı verilen tıbbi taramalarında kullanılır. Anti madde ve madde reaksiyona girdiğinde birbirlerini yok ettikleri bilinmekte. Bu birleşme sonrasında çok fazla enerji açığa çıkar ancak bilim kurgu filmlerinde anlatıldığı gibi dünyanın sonunu getirecek ölçüde değil.

     Bilim kurgu filmlerinde antimaddeyi özel bir muhafaza ünitesinde genellikle garip parlayan gaz şeklinde gösterirler. Ancak gerçek antimadde normal madde gibi görünür. Örneğin anti-suyu ele alırsak, su maddelerle nasıl reaksiyon veriyorsa anti su da diğer antimaddelerle aynı reaksiyonu verir. Aradaki fark, antimaddenin normal maddeyle reaksiyona girmesidir, bu nedenle doğal dünyada çok fazla miktarda antimadde ile karşılaşmazsınız. Eğer bir kova anti-suyumuz olsaydı ve biz bu anti-suyu, bildiğimiz sıradan bir okyanusa dökseydik, vereceği reaksiyon nükleer patlamaya benzer bir reaksiyon olurdu. Antimadde gerçek dünyamızda var, gerçek madde ile reaksiyon verip yok olmakta.

     

     

Düzenleyen: Celal DEMİRTAŞ