The Super Proton Synchrotron (SÜPER PROTON SENKRONİZASYON)

süper proton senkronizasyon

     Süper Proton Sinkrotron-Süpr Proton Senkronizasyon- (SPS) CERN'in kompleksinin ikinci büyük hızlandırıcı makinesidir. Çevresi yaklaşık 7 kilometre olup, Süper Proton Sinkrotronu partikülleri alır NA61 / SHINE ve NA62 deneyleri, COMPASS deneyi için ışınlar sağlamak için onları hızlandırır ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısına gönderir. Ayrıca yakında parçacıkları hızlandırmak için yeni teknikler test etmeyi amaçlamaktadır.

     1976 yılında açıldığında SPS CERN'in parçacık fiziği programının önemli bir taşıyıcısı oldu. Araştırmada SPS ışını protonun içyapısına yollanarak antimadde ile ilgili bilgiye ulaşabilmek ve evrenin ilk anlarında ki maddenin egzotik formlarını araştırmak. SPS anti proton çarpıştırıcısı ile beraber “W” ve “Z” parçacıkları bulundu. Bu keşif 1983 te Nobel ödülü aldı.

     SPS 450 GeV’a kadar çalışır. SPS’de 1317 konvansiyonel (oda sıcaklığı) elektromıknatıslar bulunur. 744’ü dipol (ikiz kutuplu) ışın bükücü elektromıknatıstan oluşur. hızlandırıcı pek çok farklı tür parçacıkları ele almıştır (kükürt ve oksijen çekirdekleri, elektronlar, pozitronlar, proton ve karşıt protonlar)

Kaynak: http://home.cern/about/accelerators/super-proton-synchrotron

Çeviri: Nezir DEMİRTAŞ

Tarih : 30.11.2016

.
.