LİNEAR ACCELERATOR 2 (DOĞRUSAL HIZLANDIRICI)

lineac2

     Doğrusal hızlandırıcı 2 (Linac 2), CERN'deki deneylerde kullanılan protonların başlangıç noktasıdır. Doğrusal hızlandırıcılar silindirik iletkenleri şarj etmek için radyo frekansı boşluklarını kullanır. Protonlar, dönüşümlü olarak pozitif veya negatif yüklü kondüktörlerden (ileticilerden) geçer. Protonların arkasındaki kondüktörler parçacıkları iterken öndeki kondüktörler parçacıkları çekerler ve bu sayede protonların hız kazanmasını sağlar. Küçük dört kutuplu mıknatıslar, protonların kirişte (yolda) sapmadan kalmasını sağlar.

     Proton kaynağı, Linac 2'nin bir ucunda ki bir şişe hidrojen gazıdır. Hidrojen atomu elektriksel aln boyunca ilerleyerek elektronlarından kurtulur ve bu sayede hidrojenin sadece protonları hızlandırıcıya girmiş olur. Diğer uca ulaştıklarında, protonlar 50 MeV enerjiye ulaşır ve kütlesinin % 5'ini kazanır. Daha sonra, daha yüksek bir enerjiye taşıyan CERN'in hızlandırıcı zincirindeki bir sonraki adım olan Proton Sinkrotron Destekleyicisine girerler.

     Proton kirişleri, atış başına 100 mikro saniyeye kadar hidrojen şişesinden atılır. Atışlar, yeterli miktarda proton üretilinceye kadar tekrar tekrarlanır.

     Linac 2, Linac 1'in yerini aldığı 1978 yılında faaliyete geçti. Başlangıçta CERN'in hızlandırıcı kompleksinde takip eden hızlandırıcılar için daha yüksek yoğunluklu kirişlere izin vermek için inşa edildi. Linac 2, 2020'de Linac 4 ile değiştirilecek.

Kaynak: http://home.cern/about/accelerators/linear-accelerator-2

Çeviri: Nezir DEMİRTAŞ

Tarih : 30.11.2016

.
.