HİGGS BOZONU

higgs boson

     4 temmuz 2012 de CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneylerinde ATLAS ve CMS detektörlerinin birbirinden bağımsız şekilde 125 GeV/c2 kütle değerinde yeni bir parçacık gözlemlediğini duyurdu. Bu parçacık standart modele göre higgs bozonu ile tutarlıydı. Higgs bozonu, Standart Model kapsamında ileri sürüldüğü gibi, Brout-Englert-Higgs işleyişinin en basit göstergesidir. Higgs bozonunun diğer türleri standart modelin dışındaki diğer teoriler tarfından ileri sürülmektedir. François Englert ve Peter Higgs ‘e varlığını tahmin ettikleri temel parçacığın CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneylerinde ATLAS ve CMS detektörleri tarafından tespit edilmesi ve atom altı parçacıkların kütlesinin kökenini anlamamıza yardımcı olan teorik işleyişi buldukları için 8 ekim 2013 Nobel fizik ödülü ortaklaşa verildi.

Kaynak: http://home.cern/topics/higgs-boson

Çeviri: Nezir DEMİRTAŞ

Tarih : 30.11.2016

.
.