ABD NÜKLEER DÜZENLEME KOMİSYONU, NÜKLEER FELAKET İHTİMALİNİ HAFİFE ALIYOR

  ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, nükleer felaket ihtimalini hafife alıyor.

  (Bu görüntü, Pennsylvania'daki Peach Bottom Nükleer Santrali'ndeki yüksek yoğunluklu bir kullanılmış havuzdaki varsayımsal bir yangından radyoaktivitenin yayılmasını göstermekte. Ocak 2015'te gerçekleşen gerçek hava modellerine dayanan bu senaryoda, New York City ve Philadelphia çok kirli olacak, milyonlarca insanın tahliye edilmesine neden oldu. ABD Çevre Koruma Kurumu'ndan gelen rehberlik ve Çernobil ve Fukushima kazalarından edindiği tecrübelere dayanarak, kırmızı ve turuncu bölgelerdeki nüfusun uzun yıllar taşınması gerekiyordu ve sarı bölgeden birçoğu gönüllü olarak yerleşecekti.)

       Ülkedeki düzinelerce reaktör sitesinden herhangi birinde bir felaket niteliğindeki nükleer atık yangınından Amerikalıları korumak için kritik önlem almayı, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’nun (NRC) düzenlediği hatalı analizlerle dayandırarak reddetti. Böyle bir yangın felaketi, Japonya'daki 2011 Fukushima kazasından kaynaklanan radyoaktif emisyonlardan önemli derecede daha büyük olabilir.

       Princeton Üniversitesi ve İlişkili Bilim Adamları Birliği araştırmacıları tarafından yayınlanan makalede, , halkı reaktör alanlarındaki kullanılmış nükleer yakıtlı soğutma havuzlarındaki yangınlardan yüksek riske attığı düşüncesiyle, NRC'nin etkisiz hale getirilmesinin görüşündeler. Kullanılmış radyoaktif yakıt çubuklarını depolayan ve soğutan havuzlar yoğun bir şekilde nükleer atıklarla doludur ve bir yangın New Jersey'nin iki katı büyüklüğünde bir alanı kirletebilecek kadar radyoaktif madde salabilir. Böyle bir kazadan kaynaklanan radyoaktivite yaklaşık 8 milyon kişinin taşınmasına ve ortalama 2 trilyon dolar tazminata neden olabilir.

       Büyük bir deprem ya da terör saldırısı ile tetiklenebilir bu felaket sonuçları, NRC'nin uygulamayı reddettiği düzenleyici önlemlerle büyük ölüde önlenebilir. Taraflı bir düzenleyici analiz kullanarak, NRC bir terör eyleminin olasılığını ve aynı zamanda bir tesisin 50 mil ötesindeki bir yangının zarar verme olasılığını dışladı. Bu ve diğer etkenleri hesaba katmamak, NRC'nin bir felaketin neden olacağı yıkımı hafife almasına yol açtı.

       Princeton Bilim ve Küresel Güvenlik (SGS) programında üst düzey bir araştırma fizikçisi Frank von Hippel ve Woodford Wilson, “artan maliyetlerin daha fazla nükleer enerji santralinin kapatılmasına neden olabileceği endişeleri nedeniyle, nükleer sanayi tarafından, doğrudan ve kongre aracılığıyla, bir yangının potansiyel sonuçlarını azaltmak için NRC’e baskı altına alındı,” dedi. Maalesef, bu tehlikeli durumla ilgili kamuoyunun bir tepkisi oluşmadığı sürece, NRC endüstrinin istekleri doğrultusunda eğilmeye devam edecektir.

       Kullanılmış yakıt havuzları, Mart 2011'de Fukushima, Japonya'daki nükleer felaketi takiben spot haline getirildi. 9.0 büyüklüğünde bir deprem, fukushima Daiichi nükleer santralini vuran bir tsunamiye neden oldu ve reaktör çekirdeğini soğutmak için gerekli olan elektrik sistemlerini devre dışı bıraktı. Bu tesisteki altı reaktörden üçünde çekirdek erimesi, hidrojen patlaması ve radyoaktif madde salınmasına yol açtı.

  ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, nükleer felaket ihtimalini hafife alıyor.

  (Bu görüntü, Pennsylvania'daki Peach Şeftali Bottom Nükleer Santrali'ndeki yüksek yoğunluklu bir kullanılmış havuzdaki varsayımsal bir yangından radyoaktivitenin yayılmasını göstermekte. Bu senaryoda, birkaç büyük şehir bulaşmadan etkilenebilir. ABD Çevre Koruma kurumu’nun rehberliğinde ve Çernobil ve Fukushima kazalarındaki deneyime dayanarak, kırmızı ve turuncu bölgelerdeki nüfusun uzun yıllar taşınması gerekiyordu ve sarı bölgeden birçoğu gönüllü olarak yerleşecekti. Projeksiyon, Nisan 2015'te gerçekleşen gerçek hava durumuna dayanır. Fotoğraf Michael Holder, Princeton Üniversitesi, Bilim ve Küresel Güvenlik Programı İzniyle)

       Von Hippel, "Fukushima kazası, her reaktörle ilişkili havuzlarda harcanmış yakıtın suyunu kaybetmesi durumunda yüz kat daha kötü olabilirdi" dedi.

       Fukushima felaketinin ardından NRC, ABD'deki tesislerde yeni güvenlik önlemleri için teklifler bulundu. Tesis sahiplerinin kullanılmış yakıt havuzlarını sıkı bir şekilde paketlemelerini yasaklayan bir önlemdi, çünkü doğal olarak daha güvenli olan depolama kutularını kurutmak için havuzlarda soğutulmuş tüm kullanılmış yakıtın en az beş yıl süreyle transfer edilmesini hızlandırmaları gerekti. Yoğun olarak paketlenmiş havuzlar, yakıcı yangına ve atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salınmasına karşı oldukça savunmasızdır.

       NRC analizi, bir nükleer reaktör alanındaki kullanılmış yakıt havuzundaki bir yangının 125 milyar dolar zarar vermesine neden olurken, kullanılmış yakıtın kuru kaplara hızla aktarılarak havuz yangınlarından çıkan radyoaktif salınımların yüzde 99 oranında azaltılabileceği savundu. Bununla birlikte, kurum, böyle bir yangın olasılığının o kadar az olduğuna karar vererek, tesis sahiplerinin havuz başına tahmini 50 milyon doları tahmini masrafını ödemelerini gerçekleştiremedi.

       NRC'nin maliyet-fayda analizleri, bir yangından 50 mil ötesinde radyoaktif kirlenmeden hiçbir sonuç alınmayacağını varsaydı. Ayrıca, kirlenen tüm alanların bir yıl içinde etkili bir şekilde temizlenebileceğini de varsaydı. Bu varsayımların her ikisi de Çernobil ve Fukushima kazalarından sonraki deneyimlerle tutarsızdır.

       Önceki iki makalede, von Hippel ve Schoeppner, bu ve diğer hatalarla eksiklikler için düzeltilmiş rakamlar yayınladılar. Milyonlarca çevre sakini yıllarca göç etmesi gerekeceğini ve bunun sonucunda toplam 2 trilyon dolara, yani NRC'nin tahminine göre yaklaşık 20 misli zarar verdiğini tespit ettiler. 1957'deki Price Anderson Yasası sayesinde nükleer sanayinin yalnızca yasal olarak 13.6 milyar dolar sorumlu olduğu düşünülürse, ABD mükellefleri kalan masrafları karşılamak zorunda kalacaklardır.

       Araştırmacılar, eğer NRC bu tehdidi azaltmak için harekete geçmezse, Kongre'nin sorunu çözme yetkisi olduğunu belirtiyor. Dahası, araştırmacılar, sınırları dahilindeki ekonomik olmayan nükleer reaktörlere sübvansiyon veren devletlerin, bu sübvansiyonları yalnızca kullanılmış yakıtın hızla aktarımını gerçekleştirmeyi kabul eden tesisler için mevcut hale getirerek yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

       Lyman “NRC, eylemsizliği haklı çıkarmak için milyonlarca Amerikalıyı evlerini kirletebilecekleri ve geçim kaynaklarını yok edebilecek radyolojik bir tahliye riski altında bırakacak kusurlu analiz kullandılar. NRC'nin, karar verme sürecinde sağlam bilim ve sağduyu politikası yürütmesinin zamanı geldi.” dedi.

       Makale "Fukushima sonrası dönemdeki Nükleer güvenlik düzenlemesi" 26 Mayıs'ta Science'da yayınlandı. Daha fazla bilgi için, bkz. Von Hippel ve Schoeppner'in daha önce hazırladığı "Kullanılmış Yakıt Havuzlarındaki Yangınlardan Tehlikenin Azaltılması" ve "Yoğun Sıkıştırılmış ABD'de kullanılmış Yakıt Havuzundaki yangından Ekonomik Kayıplar" başlıklı makaleleri, bunlar 2016 ve 2017 yıllarında Science & Global Security'de sırasıyla yayınlandı. Science makalesi, von Hippel'in sunduğu Ulusal Bilimler Akademisi'nin Kongre üzerinde zorunlu bir incelemesinin bulgularına dayanmaktadır.

  ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, nükleer felaket ihtimalini hafife alıyor.

  (Bu görüntü, Pennsylvania'daki Peach Bottom Nükleer Santrali'ndeki yüksek yoğunluklu bir kullanılmış havuzdaki varsayımsal bir yangından radyoaktivitenin yayılmasını göstermekte. ABD Çevre Koruma Kurumu rehberliğinde ve Çernobil ve Fukushima kazalarındaki deneyime dayanarak, kırmızı ve turuncu bölgelerdeki nüfusun yıllarca taşınması gerekiyordu ve sarı bölgeden birçoğu gönüllü olarak yerlerine yerleşecekti. Temmuz 2015'te gerçekleşen gerçek hava modellerine dayanan bu senaryoda, dört büyük şehir kirlenmiş olacaktı (New York City, Philadelphia, Baltimore ve Washington, D.C.) Milyonlarca insanın yerini almasıyla sonuçlandı. Kredi: Fotoğraf Michael Holder, Princeton Üniversitesi, Bilim ve Küresel Güvenlik Programı İzniyle)

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Kaynak Dergi:Science, Science & Global Security

  Provided by:Princeton University

  Yayınlama tarihi: 31.05.2017

.
.