ARAŞTIRMACILAR, ATOM-BY-ATOM YAPAY MALZEMELERİ ÜRETTİLER

  araştırmacılar, atom-by-atom yapay malzemeleri ürettiler

  (Sol) Kasıtlı olarak hareket ettirilmiş olan klor atomlarının üzerinde bir tarama tünelleme mikroskopu (STM) ucu. Bilim adamları bireysel atomları mikroskop altında hareket ettirerek, boşlukları tek bir klor atomu tabakası halinde düzenleyebiliyor ve önceden belirlenmiş bir elektriksel tepki ile atom örgüleri oluşturabiliyorlar.

       Aalto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, elektronik özellikli yapay malzemeler üretti. Bilim adamları önceden belirlenmiş bir elektriksel tepki ile bireysel atomları mikroskop altında hareket ettirerek, atom kafesleri oluşturmayı başardılar. Bir numunedeki atomları tam olarak düzenleme imkânı, "tasarımcı kuantum materyalleri" gerçekliğine bir adım daha yaklaştırır. Bir kafeste atomlar düzenleyerek, atomik yapı vasıtasıyla malzemenin elektronik özelliklerinin mühendisliği yapılabilir hale gelir.

       Dört derecelik bir sıcaklıkta çalışan araştırmacılar, bir bakır kristali üzerinde desteklenen tek bir klor atomu tabakasındaki boşlukları düzenlemek için bir taramalı tünelleme mikroskopu (STM)( Taramalı Tünelleme Mikroskopu, çekirdek çevresindeki elektron bulutunun üç boyutlu haritasını çıkaran bir elektron mikroskopudur.) kullandılar. Araştırma ekibi atomik montaj yöntemini kullanarak, egzotik elektronik özelliklere sahip temel model sistemlerden esinlenerek iki gerçek yaşam yapısı oluşturarak tam kontrol gösterdi.

       Bu yaklaşım araştırma ekibi tarafından seçilen klor sistemi ile sınırlı değildir. Aynı yöntem yüzey ve nano bilimlerdeki birçok iyi anlaşılmış sistemde uygulanabilir ve litografik(bir baskı biçimi ve sanatıdır) işlemlerle kontrol edilen kuantum noktalar gibi mezoskopik(katı hal fiziğinin bir parçası olup, sistemin mikroskopik ve makroskopik boyutları arasındaki ara ölçüde özelliklerini öğrenen alandır.) sistemlere adapte edilebilir.

       Aalto Üniversitesi'ndeki Akademi Araştırma Görevlisi Teemu Ojanen; "Gerçek materyallerde bulunmayan çok sayıda etkileyici teorik önermeler var. Bu, bu fikirleri deneysel olarak test etme şansımız” dedi.

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Kaynak:Robert Drost et al, Topological states in engineered atomic lattices, Nature Physics (2017). DOI: 10.1038/NPHYS4080

  Referans dergi:Nature Physics

  Provided by: Aalto University

  Yayınlama tarihi: 28.02.2017

.
.