ARAŞTIRMACILAR, VÜCUTTAKİ FAST-FOOD PAKETLEYİCİLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASALLARINI İZLEYEBİLİRLER

  VÜCUTTAKİ FAST-FOOD PAKETLEYİCİLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASALLARINI İZLEMEK

  Bu, UAB'nin Cyclotron'un içindeki bir göz. Nükleer tıp için radyoaktif moleküler görüntüleme ajanları, bir tür yüklü parçacık olan protonları, spiral bir yol boyunca, radyoizotoplar üretmek için bir materyali vurmak için harekete geçiren bir tür parçacık hızlandırıcısı kullanarak yapar.

      Alabama Üniversitesi'nden Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Notre Dame Üniversitesi araştırma ekipleri, araştırmacıların üç farklı perflorlu ve poliflorlu alkil maddesini radyoaktif olarak etiketlemesine ve vücuda girdiklerinde bu kimyasalların vücut içindeki takibine olanak tanıyan yeni bir yöntem geliştirdi.

      Bu, insan vücuduna zararlı olduğu bilinen bu PFAS'ların belirlenmesinde ve izlenmesinde önemli ve zamanında bir gelişmedir ve geçen ayın, birçok popüler zincir restoranında fast-food ambalaj kağıdında yoğun olarak kullanıldığı bulunmuştur.

      Yeni tasarlanan yöntemin yeniliği, PFAS molekülündeki florin atomlarından birinin, dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde tıbbi pozitron emisyon tomografisi taramaları için kullanılan aynı radyoizotop flor-18 ile bir radyoaktif florin formuyla değiştirilmesidir.

      UAB Radyoloji ve Kimya Bölümü doçent ve UAB Cyclotron Facility direktörü Suzanne Lapi, "İlk kez, farelerde nereye gittiğini görmek için etiketlediğimiz bir PFAS klavuzumuz veya kimyasalımız var" dedi. “Travmatiklerin her biri, beyin dahil olmak üzere test edilen ilgi çekilen tüm organ ve dokularda bir dereceye kadar bir tutum sergiledi, karaciğer ve karında en fazla alım alındı, femur ve akciğerlerde benzer miktarlar gözlemlendi.”

      Bu keşif hakkında bilmek gereken anahtar noktalar

      • Şubat ayında yayınlanan bir araştırma, birçok popüler fast-food restoranında test edilen 400'den fazla paketleme materyali örneğinden, tatlı ve ekmek paketleyicilerin% 56'sında, sandviç ve burger paketlemecilerin% 38'inde PFAS'ların bulunduğu tespit edildi.

      • PFAS'lara maruz kalma, yetişkinlerde böbrek ve testis kanseri, artan kolestrol, düşük doğurganlık ve tiroit sorunları ile bağlantılıdır.

      • PFAS'lara maruz kalma, büyüme, öğrenme ve davranış üzerine olumsuz etkilere ve çocuklarda bağışıklık aşılarının etkisizleşmesine neden olmaktadır.

      • UAB Radyolojisi tarafından geliştirilen yeni bir radyo izleme yöntemi, araştırmacılar, perflorlu alkil maddeleri veya PFAS olarak bilinen yüksek derecede florlanmış, potansiyel olarak toksik kimyasalların karaciğer, karın, bacak kemiği, akciğerler, böbrekler, kalp dahil olmak üzere test edilen tüm vücut organlarında bulunduğu keşfetti.

      • Geleneksel olarak PFAS bileşiklerinin izini bulmak zordur, UAB Radyolojisi, bozulmamış PFAS bileşiklerini bir florin-18 radyo izleyici ile etiketlemek için bir yöntem geliştirdi; böylece araştırmacılar, bileşiğin vücutta nereye gittiğini görebiliyorlar ve ilk kez hassas ölçümler yapabiliyorlardı.

      PFAS'lar genellikle lekeye dirençli ürünlerdir. Yangın söndürme malzemeleri ve yapışmaz tencere setlerinde kullanılırlar. Önceki çalışmalar, PFAS'ların yiyecekleri kirlettiğini ve bu yiyecekler tüketildiğinde vücutta biriktiklerini gösterdi.

      Böbrek ve testiküler kanserler, tiroid hastalığı, düşük doğum ve çocuklarda immünotoksisite gibi hastalıklar ve diğer sağlık sorunları, daha önceki çalışmalarda PFAS'lara bağlanmıştır.

      UAB Cyclotron Facility'deki bilimci olan Jennifer Burkemper, "Nükleer tıp görüntüleme ajanları geliştiren mevcut çalışmamızdan ödünç alan bu teknikten çok heyecanlıyız" dedi. "Bu çalışma, biyolojik felaketle ilgili temel bilgiler elde etmek için PFAS bileşiklerinin hızlı taramasını sağlayabilir."

      Graham Peaslee, "Bu kimyasalların işleme tabi tutulan ambalajla sarılmış gıdaya doğrudan girebileceği endişesi vardı" dedi. "Daha büyük bir endişe, bu kimyasallar doğada uzun süre etkisini kaybetmiyor. Yiyeceklere geçen PFAS ler zamanla içme suyumuzu da kirleteceklerdir. Bu genel sonuçlara göre, bu alternatif kısa zincirli PFAS bileşiklerinin güvenliği sorgulanmaktadır.”

      Lapi, araştırma ekipleri tarafından geliştirilen yeni araç, çevresel iyileştirme çalışmalarında çevresel arıtma sistemlerinde radyoaktif işaretlenmiş bileşiklerin takibini ölçmek için PFAS davranışının incelenmesi için kullanılabileceğini söylüyor.

      Lapi, "Bu, muazzam bir ilk adım" dedi ve "bu yeni radyosentetik yöntemin tam etkisini değerlendirmek için farklı biyolojik ve çevresel sistemlerde farklı PFAS bileşiklerini agresif bir şekilde araştırmak için daha fazla çalışmanın gerekliliğini ortaya koyuyor" dedi.

      Bilim adamları, böbrek ve testis kanserine ilaveten, yüksek kolesterol, tiroid hastalığı, gebeliğe bağlı hipertansiyon ve ülseratif kolitinin, sudan kana geçen perflorooktanik asit veya PFOA miktarı ile ilişkili olduğunu keşfettiler.

      Sonuç olarak, Çevre Koruma Kurumu ve ABD üreticileri, 2015 yılına kadar ABD pazarından "uzun zincirli" PFAS'yı (PFOA da dahil) gönüllü olarak kaldırma konusunda bir uzlaşmaya vardı. Bununla birlikte, sanayi, bu "uzun zincirli" PFAS formlarından aynı kimyasalların kısa zincirli versiyonlarına geçtiğini belirtiyor.

      Peaslee, ”Ticari olarak kullanılan alternatif kısa zincirli PFAS bileşiklerinin çoğunda toksikoloji verileri mevcut değildir,” dedi.

      EK ÖNEM, GELECEK ADIMLAR

      Lapi'nin ekibi, radyo izotoplar üretmek üzere bir materyali vurmak için spiral bir yol boyunca bir tür yüklü parçacık olan protonları hareketlendiren bir parçacık hızlandırıcısı olan UAB Görüntüleme Kuruluşunun siklotronunu kullanarak nükleer tıp için radyoaktif moleküler görüntüleme ajanları üretti. Bu radyoizotoplar, ilgilenilen biyolojik hedefler için yaratılmış moleküllere kimyasal olarak bağlanabilir. Bu hedefler tipik olarak kanser ve akciğer ve kalp fonksiyonlarında belirli reseptörleri içerir.

      Lapi, "Konvansiyonel olarak, bu PFAS bileşiklerini izlemek çok zor" dedi. "Bu bileşikler UV aktif değildir ve algılanması çok zor. Toplam flor konsantrasyonunu algılayabileceğiniz bazı teknikler var, ancak bu, florine hangi bileşiğin eklendiği hakkında bir fikir vermez. Yöntemimizle bozulmamış bileşiği bir florin 18 radyo ajanı ile etiketleyebiliriz, böylece bu bileşiğin nereye gittiğini görebilir ve çok hassas ölçümler yapabiliriz. Bu hassas ölçümler muhtemelen en önemli şeydir, çünkü diğer metodlarda tespit etmek, karaciğeri dışarı çıkarmak, homojenize etmek, kimyasal madde çıkarmak ve kimyasalın ne kadarının içeride olduğunu görmek için kütle spektrometrisi yapmak zorunda kalmanız çok zor. Ve bunu sadece bir organ için yapmak zorundasınız. Dokuları alabiliriz ve sayabiliriz. Bunların nereye gittiğine bakmak çok daha hızlı ve daha az zaman harcayan bir yöntemdir.” Şu ana kadar Lapi, grubun tespit ettiği yüzlerce PFAS'ın çok altında üç bileşiğe baktığını belirtti.

      Lapi, "Bu PFAS'ların hepsine bakacağımızı düşünmemize rağmen, bu bileşiklerin farklı ailelerine bakmak ve vücuda nasıl dağıtıldığını görmek istiyoruz" dedi. "Çünkü bu bileşiklerdeki çok küçük değişikliklerle bile, beyin alımındaki farklılıkları görebildik; önemli, nörolojik etkileri olabileceği için önemlidir. Farklı boşluk kalıpları, kan bağlama ve başka şeyler gördük. Farklı bileşik sınıflarına, vücuttan nasıl atıldıklarına, biriktiklerinin nasıl yapılacağına ve bu bileşiklerden nasıl kurtulacağınız konusunda gerçekten bir şeyler söyleyip bırakamayacağımıza bakmak istiyoruz. "

      Bundan sonraki adım, bulaştırma konusu olan çevresel durumlarda bileşikleri temizlemek için bu yeni keşfedilen tekniğin nasıl kullanılabileceğini belirlemek olacaktır. Lapi, “PFAS'larla dolu büyük bir kirli su kaynağımız olup olmadığını, su kaynağından PFAS'yı elde etmek için nasıl teknikler hazırlayacağımızı bilmek isteriz" dedi. "Belki de bir kova su alabilir, radyoaktif madde ile toplayabilir, filtrelere ve farklı temizleme teknolojilerine koyabilir ve bu bileşiğin su kaynaklarından nasıl etkin bir şekilde çıkarılacağını görebiliriz."

      Lapi, "İnsanlar radyo kimyasını düşündüklerinde, bu farmakokinetik çalışmaları yaparken genellikle trityum veya karbon 14 veya çok uzun süredir devam eden bileşiklerini düşünüyorlar" dedi. "Artık farklı kimyasal özelliklere sahip farklı bir radyo izotoplarına sahibiz ve çevre temizleme uygulamaları gibi nükleer tıbbın dışındaki farklı uygulamalar için kullanabileceğimiz güzel araçlara sahibiz. "

  Daha fazla:Jennifer L. Burkemper et al, Radiosynthesis and biological distribution of [F]-labeled perfluorinated alkyl substances., Environmental Science & Technology Letters (2017). DOI: 10.1021/acs.estlett.7b00042

  Referans Dergi:Environmental Science & Technology Letters

  Provided by: University of Alabama at Birmingham

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Yayınlama tarihi: 31.03.2017

.
.