SES TİTREŞİMLERİ KULLANILARAK KÜÇÜK NESNELERİ HAREKET ETTİRMEK

ses ile nesneleri hareket ettirmek

     Aalto Üniversitesi araştırmacıları, bir plaka üzerinde aynı anda ve birbirinden bağımsız birden çok nesneyi ses titreşimlerini (melodiler) kullanarak istenilen konuma hareketini sağladılar. 1878 yılında ses dalgalarının babası olarak bilinen Ernst Chladni titreşimli plaka üzerinde kum taneciklerinin hareketini gözlemlemiştir. Chladni ses titreşimlerini kullanarak plaka üzerindeki kum taneciklerinin oluşturduğu desendeki düğüm hatları, hakim olan görüşe göre; kum taneciklerinin hareketinin rastgele olduğuydu. Ancak yapılan bu çalışmayla nesnelerin hareketinin tahmin edilebilir olduğu ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada bir plaka üzerinde aynı anda altı adede kadar nesnenin birbirinden bağımsız kontrollü hareketi sağlanabilmiştir. Profesör Quan Zhou “Bu çalışmanın sonuçları hakkında çok heyecanlıyız, çünkü tek bir akustik çalıştırıcı tarafından çok sayıda nesneyi kontrollü ve bağımsız hareket ettirdik, bu muhtemelen dünya rekorudur” dedi.
     Bilgisayara bağlı kameralarla yönlendirme plakası üzerine nesneler konulur. Plak üzerindeki nesnelerin her notaya (ses titreşimine) karşılık hareket yönü bilgisayara kaydedilerek veriler toplanır. Bundan sonra plaka üzerindeki nesnelerin yeri tespit edilir. Nesnenin istenilen yörüngede hareketi ve hedeflenen noktaya ulaşması için bir nota dizini (müzik) oluşturularak kontrol döngüsü yeniden başlatılır.

Aalto Üniversitesi Araştırmacısı özenle seçilmiş müzik notaları çalarak bir plaka üzerinde aynı anda ve birbirinden bağımsız birden fazla nesnenin taşınması.

     Bu yeni yöntemle, elektronik bileşenler dahil, su damlacıkları, bitki tohumları, şeker topları, metal parçalar ve birçok minyatür nesne istenilen yönlerde hareket ettirilebilir. Profesör Quan Zhou “ elektronik devrelerde mikro elektronik çiplerin sıralaması, farmasötik uygulamalarda yüklü ilaç partiküllerin taşınmasında veya çip laboratuvarlarında likit yığınların işlenmesi bazı öngörülerimizdir” diyor. “Ayrıca; temel fikir olarak titreşim olayları ile sistemlerin nakledilebilir olmalı. Örneğin, bu tekniği kullanarak bir havuzda dalgaları kullanarak yüzen nesneleri kontrol etmek mümkün olabilir.”

sesle nesnelerin sareketi

melodi çalarak bir metal plaka üzerinde aynı anda birden fazla nesneleri hareket.

Explore further: Going with the flow

More information: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms12764

Journal reference: Nature Communications

Provided by: Aalto University

.
.