IŞIK PARÇACIKLARINA YÖNELİK YENİ ARAŞTIRMALAR, KUANTUM TEORİSİNİN ANLAŞILMASINA MEYDAN OKUYOR

  Işık parçacıklarına yönelik yeni araştırmalar, kuantum teorisinin anlaşılmasına meydan okuyor

       Bilim adamları, kuantum fiziğinin çalışması üzerinde önemli etkiye sahip olabilecek eşleştirilmiş hafif parçacıkların yaratılmasına katılan yeni bir mekanizma keşfettiler.

       East Anglia Üniversitesi'ndeki (UEA) araştırmacılar, fotonların temel ışık parçacıklarının çiftleri halinde oluşturulduğunda, aynı, yerine farklı konumlardan çıkabileceğini göstermiştir.

       Çığır açan araştırmalar, modern fiziğin teorik temelini oluşturan kuantum fiziği için önemli etkilere sahip olabilir. Şimdiye kadar, genel varsayım, bu foton çiftlerinin mutlaka uzaydaki tek noktalardan kaynaklandığıydı.

       Kuantum akışkanlığı parçacıklar birbirine çok yakından bağlantılı olduğu zaman biri diğerini doğrudan etkilediğinde, kuantum kriptografiden kuantum teleportasyona kadar birçok süreçte laboratuarlarda yaygın olarak kullanılır.

       UEA ekibi spontan parametrik aşağı dönüşüm (SPDC) adı verilen ve foton kirişlerinin bir kristalden geçerek foton çiftlerini dolaştırdığı bir süreç üzerinde çalışıyorlardı.

       UEA Kimya Profesörü David Andrews: "Ortaya çıkan çiftler, girdi enerjisini eşit olarak paylaştığında, buna dejenere aşağı dönüşüm (DDC) adı verilir.

       "Şimdiye kadar, bu tür eşlenmiş fotonların aynı lokasyondan geldiği farz edildi.Şimdi, yeni bir delokalize mekanizmanın tanımlanması, her foton çiftinin uzamsal olarak ayrılmış noktalardan yayılabileceğini ve temel bir kuantum kökeninin yeni bir pozisyon belirsizliğini getirdiğini gösteriyor " dedi.

       Bulgular mekânsal çözünürlüğe sınır koymaları açısından da önemlidir. Profesör David Andrews, “Her şeyin belli bir kuantum "bulanıklığı" vardır ve fotonlar, popüler olarak hayal edilen hafif ışık mermileri değildir.”

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Referans Derği: Physical Review Letters

  Yayınlama tarihi: 30.03.2017

.
.