GÖRÜNTÜLEMEDE GÜRÜLTÜ (PARAZİT) AZALTICI YENİ YÖNTEM

  görüntülemede parazit azaltıcı yeni gelişmeler

       Eğer sisli havada arabayla giderken sis farlarını açarsanız, sislerin arasında parlamalar görürsünüz. Bu parlamalar önümüzü daha zor görmemize neden olur. İlgi uyandıran araştırmada, iki bilimsel ekip, parazit önleyici kulaklıklar kullanılarak sesteki gürültüleri azaltan benzer yöntemlere görüntülemelerdeki parazitleri azaltmak için yenilikçi yöntemler geliştirdiler.
       Araştırma ekibi mevcut yöntemde, parlamayı azaltmak için modifiye ışık kullanırlar, bu kullanım sadece sis arkasındaki nesneleri belirsizleştirirken aynı zamanda diğer materyaller de ışığı dağıtır. Yeni geliştirilen parlamaları azaltma yöntemi siste ki görüntülemede yeteri kadar pratik olmasa da astronomi biyomedikal… gibi uygulamalar için görüntüleme de büyük bir gelişme sunabilir. Bir katmanın altını görüntülemedeki ışık parlaması Biyomedikal araştırmacılar için kalıcı bir meydan okuma olmuştur. Bu parlak bir yıldız tarafından gizlenmiş gezegenleri gözlemek isteyen astronomlar içinde bir sorun olmuştur.
       California Institute of Technology den Changhuei Yang’sın araştırma ekibi, on faktörle ışık parlamasını azaltmak için bir yöntem ortaya koydu. Bu yöntemle görüntüde nesnelerden yansıyan parlama ve aydınlanmayı ortadan kaldırılmasıdır. Işık dalgalarındaki düşüşler ve yükselmeler aynı boyutta olduğunda ışıkta uyum sağlanmış olur.
       Edward Haojiang Zhou, “Görüntülemek istediğimiz nesnelerdeki yansıma ve parlamayı ayırarak, görüntünün parazitini azaltan bir icat üzerinde çalışıyoruz.”
       Araştırmacılar gösterdi ki, mikroskopta 1 mm kalınlığındaki engelin arkasına 2 mm mesafe uzağa konulan bir nesnenin görüntüsünü elde etmek umut verici bir yaklaşım. Işık tutarlılığı değiştirilerek yapılan yöntemle çeşitli uzaklıklardaki nesnelerin görüntülenmesinde de kullanılabilir.
       Zhou, "kendi kurulum temel ve hazır optik bileşenleri kullanır iken parlamaları telafi etmek için kullanılan diğer yaklaşımlar, pahalı ve karmaşık ekipmanlara ihtiyaç olduğunu" söyledi. Araştırmacılar şimdi uydular tarafından çekilen görüntülerin kalitesini artırmak için kendi tekniğini uygulamak için çalışıyorlar ve bu araştırmacılar, Venüs gibi diğer gezegenlerin, opak atmosfer yoluyla eş yardımcı olabilecek astronomi uygulamaları ile bunu denemek istiyorlar.
       İsrail Weizmann Bilim Enstitüsü' araştırma ekibinden Yaron Silberberg, Zhou’kine benzer bir çözüm yolu gösterdi, ama ışığın tutarlılığını değiştirme yerine, onun ekibi nesneyi aydınlatan ışığın alanını değiştirmek için ışığın dalga boyunun değerlerini değiştirerek parlamayı azalttı. Bu yöntem, çarpan ışık alanının şeklini kontrol etmek için bir uzaysal ışık modülatörü (SLM) olarak adlandırılan bir optik cihazla bir optimizasyon algoritması kullanılarak kameraya gelen dağınık ve kör ışık miktarını en aza indirdi.
       Mikroskopi ve astronomi uygulamalarında görüntülemeyi geliştirmek için Dalga boyu şekillendirme bir süre kullanılmıştır. Yaron Silberberg, dedi ki “ nerdeyse tüm çalışmalar görüntüyü netleştirmek için dalga boyunu değiştirerek ışığı arttırma yöntemi kullanmıştır. Bu çalışmada, yansıyan ışık miktarını minimize ederek tersini yapmaya çalışıyoruz. Dalga boyu şekillendirme ile hemen hemen tüm diğer iş makinesi tarafından alınacak ışık miktarını en üst düzeye çıkarmak için çalışıyor içerir,” Yang'ın çalışmalarında olduğu gibi, dalga boyu şekillendirmede parlamayı (parazit) azaltmak için ışığın nesneden gelmesi gerekir.
       Nesne ve arka planda ki görüntünün tutarsızlığı dalga boyu şekillendirme ile parlamayı azaltmada optimizasyon sürecinin etkili olabilmesi için parlama mümkün olduğunca statik olmalıdır. Bu yöntemle, arka plandan gelen statik ışığın azaltılması ile kan hücreleri gibi hızlı hareket eden nesneleri tespit etmek için kullanılabilir. Bu mikro-akışkan uygulamalar için yararlı olabilir ve flow sitometri (hücre veya partiküllerin akmakta olan bir akışkanın içindeyken karakteristiklerinin ölçülmesidir.) birçok diagnostik ve biyomedikal araştırma uygulamalarında kullanılan bir tekniktir.
       Silberberg dedi ki,” Bizim laboratuvarlarımız çok farklı amaçlar için dalga boyu şekillendirmeyi kullanır. Yapmak istediğimiz cihaz, dalga boyu şekillendirmeyi ve SLM yi kullanarak özellikle zor koşullar altında, görüntülemeyi artırmaktır. ”

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ / Nezir DEMİRTAŞ

  Daha fazla bilgi: Anat Daniel et al, Wavefront shaping for glare reduction, Optica (2016). DOI: 10.1364/OPTICA.3.001104

  Kaynak: http://phys.org/news/2016-10-glare-reducing-approaches-noise-canceling-camera-microscopy.html

.
.