FİZİK DÜNYASINDA YENİ GELİŞMELER

ÇIĞIR AÇAN YENİ TEKNOLOJİ, BÜKÜLMÜŞ IŞIK IŞINLARINI KULLANARAK 100 KAT DAHA HIZLI İNTERNET

100 KAT DAHA HIZLI İNTERNET

     Geniş bant fiber optikler, ışık hızları, ışık hızında, optik fiberler üzerinden bilgi taşır. Ancak ışığın bir uçta kodlandığı ve diğer tarafta işlenme şekli veri hızlarını etkiler.

     Açıklanan bu ilk dünya nanophotonic cihazı, daha fazla veriyi kodlar ve özel bir 'twisted' ışık formunu kullanarak geleneksel fiber optiklerden çok daha hızlı işlemektedir. Çalışmayı yürüten RMIT's Science of Science'dan Dr. Haoran Ren, bükülmüş ışığı okumak için ürettikleri küçük nanofotonik cihazın süper hızlı, ultra geniş bantlı iletişimin kilidini açmak için gereken eksik anahtar olduğunu söyledi. Ren, Günümüzün optik haberleşmeleri, Big Data'nın giderek artan taleplerine ayak uyduramadıkları için bir 'kapasite krizi'ne doğru ilerliyor.

25.10.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HİGGS BOSON'UN UZUN SÜRELİ BOZUNUMU

higgs bozonu uzun süreli bozunumu

     Keşfinden altı yıl sonra, Higgs bozonunun en sonunda, alt kuarklar olarak bilinen temel parçacıklara bozulduğu gözlemlendi. Bugün, CERN1'de ATLAS tarafından sunulan ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) 'de CMS işbirlikleriyle sunulan bulgu, Higgs bozonunun arkasındaki tüm kuantum alanın da alt kuarka kütle verdiği hipotezi ile tutarlılık göstermektedir...

28.08.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

LAZER ATIŞI İLE, BİLİNEN HERHANGİ BİR YÖNTEMDEN DAHA HIZLI ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLDİ

Lazer atışı ile, bilinen herhangi bir yöntemden daha hızlı elektrik akımı üretiyor

     Kimya ve fizik yardımcı doçenti Ignacio Franco grubu, ultrafast lazer darbelerinin, maddenin özelliklerini bozmak ve elektrik akımlarını küçük, nano ölçekli, elektrik devreleri boyunca herhangi bir geleneksel yoldan daha hızlı üretmek için nasıl kullanılabileceğini açıkladı. Akımların büyüklüğü ve yönü, değişen lazer parametreleriyle basitçe manipüle edilebilir...

02.07.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HAVADA EMİLEN KARBONDİOKSİTTEN ÇOK DAHA UCUZA KARBON NANOTÜPLER ÜRETİLDİ

havada emilen karbondioksitten çok daha ucuza karbon nanotüpler üretildi

     Karbon nanotüpler, çelikten daha güçlü ve bakırdan daha iletken olabilen supermateryallerdir. Pillerden lastiklere kadar her uygulamada bulunmamalarının nedeni, bu şaşırtıcı özelliklerin yalnızca son derece pahalı olan en küçük nanotüplerde ortaya çıkmasıdır. Vanderbilt ekibi, bu malzemeleri havada emilen karbondioksitten yapabileceklerini göstermediği gibi, bunun dışındaki herhangi bir yöntemden çok daha ucuz bir şekilde nasıl yapılacağını da gösterdi...

07.06.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ARAŞTIRMACILAR İLK KEZ, ELEKTRONU HEM ATOMA BAĞLI HEM DE BAĞLI OLMAYAN İKİLİ DURUMA YERLEŞTİREBİLDİLER

araştırmacılar ilk kez, elektronu hem atoma bağlı hem de bağlı olmayan ikili duruma yerleştirebildiler

     Atomlar, bağlı oldukları merkezi bir çekirdek etrafında hareket eden elektronlardan oluşur. Acaba elektronları, bir lazerin güçlü elektrik alanıyla çekilerek, çekirdeğinin sınırlayıcı gücünün üstesinden gelinebilir mi. Yarım yüzyıl önce Teorisyen Walter Henneberger, atomdan bir elektronu atomdan koparmadan serbest kalması için bir lazer alanı kullanmanın mümkün olup olmadığını merak etmişti...

04.05.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

DÜZENLİĞİN İÇİNDE Kİ DÜZENDEN MADDENİN YENİ HALİ İSPATLANDI

Düzenliğin içinde ki düzenden maddenin yeni hali ispatlandı

     Fizikçiler, yapısal düzeni, standart termodinamik teoriden daha çok kuantum mekaniği ile daha uyumlu kurallara göre işleyen yeni bir madde halini tanımladılar. Yapay “spin ice” (Spin ice/Spin buz, tek bir minimal enerji durumuna sahip olmayan bir maddedir. "Spin" serbestlik derecesine sahiptir, yani tamamen donmasını engelleyen sinirli etkileşimlere sahip bir mıknatısdır...

09.04.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

GARİP BİR SÜPERİLETKEN, STRONSİYUM TİTANAT

garip bir süperiletken, stronsiyum titanat

     Yaklaşık 50 yıl öncesine kadar, bilinen tüm süperiletkenler metaldi. Bu mantıklı, çünkü metaller diğer maddelere göre çok fazla gevşek bağlanmış 'taşıyıcı' elektron sayısına sahiptir. Daha sonra garip olan ilk oksit malzemesi ve ilk yarıiletken olarak stronsiyum titanat, süperiletken keşfedildi.

     Bir süperiletkenin klasik profiline uymasa da (çok az serbest elektronuna sahiptir) şartlar doğru olduğunda (nedeni açıklanamasa da) süper iletken olur...

01.04.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

BİLİM İNSANLARININ CUORE NÖTRİNO DENEYİ İLK SONUÇLARI

bilim insanları cuore nötrino deneyi ilk sonuçları

     MIT'de araştırmacılar da dâhil olmak üzere uluslararası bir fizikçi kadrosu, fiziğin en temel sorularından birine cevap vermek üzere tasarlanmış bir yeraltı deneyinden elde edilen ilk sonuçları rapor ediyor: Evrenimiz neden çoğunlukla maddeden oluşuyor? Teoriye göre, Big Bang, eşit miktarda madde ve antimadde üretmelidir, yani protonların, elektronların, nötronların ve diğer parçacıkların antiparçacıkları olması gerekmektedir. Ancak, etrafımızda gördüğümüz her şey büyük ölçüde galaksilerden, yıldızlardan, gezegenlerden oluşmuşken çok az antimaddeden oluşan, maddi bir evrende yaşıyoruz...

01.04.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

CSU LABORATUARINDA, LAZERLE ISITILAN NANOTELLER, KAYDEDİLEBİLİR MİKRO ÖLÇEKLİ NÜKLEER FÜZYON ÜRETİLDİ

mikro ölçekli nükleer füzyon üretildi

     Nükleer füzyon, güneşte, iki hafif elementin (hidrojen) birleşerek daha ağır elementlere (helyum) dönüşerek güneşin enerjisini ortaya çıkaran süreçtir.

     Düzenli nanotellerin dizilerini ısıtmak için kompakt ama güçlü bir lazer kullanan CSU (Colorado State University) bilim adamları laboratuvarda mikro ölçekli nükleer füzyon gerçekleştirdiler...

15.03.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ZAMANININ EN TANINMIŞ FİZİKÇİSİ STEPHEN HAWKİNG ÖLDÜ

Zamanının en tanınmış fizikçisi Stephen Hawking öldü

     Stephen Hawking, İngiltere'de Cambridge’deki evinde öldü.

     Zamanının en tanınmış teorik fizikçisi olan Hawking, uzay, zaman ve kara deliklerin gizemlerini yazdığı ve dünyanın en çok satan kitaplar arasında yer alan “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitabıyla, günümüz bilim öncülerinden, Albert Einstein’dan sonra bilimin en ünlülerinden biri olmuştur...

14.03.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

İLK KEZ BİR KUANTUM GAZI İÇİNDE ÜÇ BOYUTLU BİR SKYRİMİON OLUŞTURULDU (IŞIK TOPU)

üç boyutlu bir skyrimion

     Amherst College ve Aalto Üniversitesi'nden bilim insanları, ilk kez bir kuantum gazı içinde üç boyutlu bir skyrimion oluşturdu. Skyrmion, teorik olarak 40 yıl önce öngörülmüştü ancak sadece şimdi deneysel olarak gözlemlendi.

     Son derece seyrek ve soğuk bir kuantum gazı içinde, fizikçiler atomların bileşenlerinin (proton, elektron, nötron) manyetik momentlerinden veya döndürmelerden oluşan düğümler oluşturdular. Bu düğümler doğada görülen ışık topu (ball lighting / Işık Topu: açıklanamayan atmosferik elektriksel bir olgudur...

07.03.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

.
.