YENİ TEORİ, EVRENİN NEDEN YÜZDE 95'İNİN KAYIP OLDUĞUNU AÇIKLAYABİLİR

EVRENİN NEDEN YÜZDE 95'İNİN KAYIP

      Oxford Üniversitesi'ndeki bilim adamları, modern fizikteki en büyük sorulardan birini, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi tek bir olguda birleştiren yeni bir makale ile çözmüş olabilir: 'negatif bir kütleyi iterseniz size doğru hızlanır.’ Bu şaşırtıcı yeni teori, Einstein'ın 100 yıl önce yaptığı bir tahminini de doğrulayabilir.

     Yaygın olarak kabul gören LambdaCDM olarak adlandırdığımız evren modelimiz, karanlık madde ve karanlık enerjinin fiziksel olarak nasıl bir şey olduğu hakkında bize hiçbir şey söyleyemez. Karanlık madde ve enerjiyi sadece diğer gözlemlenebilir maddeler üzerindeki yerçekimsel etkileri nedeniyle biliyoruz.

     Bugün Oxford Astronomi ve Astrofizik alanında yayınlanan ve Oxford e-Araştırma Merkezi, Mühendislik Bilimleri Bölümü'nden Dr. Jamie Farnes tarafından yayınlanan bu yeni model, yeni bir açıklama sunuyor. Farnes şöyle diyor: “Artık hem karanlık madde hem de karanlık enerjinin bir tür 'negatif yerçekimi olan bir akışkanla birleştirilebileceğini düşünüyoruz."Etrafındaki diğer tüm malzemeleri itmek. Bu konu bize özgü olsa da, kozmosumuzun hem olumlu hem de olumsuz niteliklerde simetrik olduğunu gösteriyor."

     Negatif maddenin varlığı, daha önce karanlık maddenin zamanla azalmadığını gösteren gözlemlerimizin aksine, bu maddenin Evren genişledikçe daha da yoğunlaşacağına inanıldığı için göz ardı edildi. Ancak, Dr. Farnes'in araştırması, bir 'yaratım tensörü' olduğunu söylüyor.(Negatif kütlelerin sürekli yaratılması) Giderek daha fazla negatif kütle sürekli olarak var oluyor, bu negatif kütle akışkanının kozmosun genişlemesi sırasında seyrelmediğini göstermektedir. Aslında, akışkan karanlık enerjiyle aynı gibi görünmektedir.

     Farnes'in teorisi, karanlık madde hallerinin davranışının ilk doğru tahminini de sağlar. Çoğu galaksi bir arada duramayacak kadar hızlı dönüyor, bu da görünmez bir karanlık madde halinin onları bir arada tutması gerektiğini gösteriyor. Günümüzde yayınlanan yeni araştırmalar, negatif kütlenin özelliklerinin bilgisayarda simüle edilmesi ile yapılmaktadır. Ve bu simülasyonlar modern telsiz teleskopları kullanarak yapılan gözlemlerle ortaya çıkanlar gibi karanlık madde hallerinin oluşumunu da öngörmektedir.

     Albert Einstein, karanlık evrenin ilk ipucunu tam 100 yıl önce, şimdi karanlık enerjiyle eşanlamlı olarak bildiğimiz “kozmolojik sabit” olarak bilinen denklemlerinde bir parametre keşfettiğinde sağladı. Modern astrofizik gözlemler bunun gerçek bir fenomen olduğunu kanıtlasa da, Einstein meşhur kozmolojik sabiti “en büyük hatası” olarak adlandırılmıştı. Farnes şöyle diyor: “Karanlık enerjiyle karanlık maddeyi birleştirmeye yönelik önceki yaklaşımlar, Einstein’ın son derece zor olduğu ortaya çıkan genel görelilik teorisini değiştirmeye çalıştı.

     Bu yeni yaklaşım, Einstein'ın teorisi ile uyumlu olduğu bilinen iki eski fikri alıp - negatif kütleler ve madde yaratma - ve bunları bir araya getirmekte. “Sonuç oldukça güzel görünüyor: karanlık enerji ve karanlık madde tek bir maddeyle birleştirilebilir, her iki etki de negatif kütlelerin denizinde sörf yapan pozitif kütle olarak açıklanabilir.”

     Farnes'in teorisinin kanıtı, Oxford Üniversitesi'nin işbirliği içinde olduğu dünyanın en büyük teleskopunu inşa etmek için uluslararası bir çaba olan Kare Kilometre Dizisi (SKA) olarak bilinen son teknoloji bir radyo teleskopuyla yapılan testlerden gelecek.

     Farnes ekliyor: "Çalışılacak çok sayıda teorik konu ve hesaplama simülasyonu var ve LambdaCDM'nin neredeyse 30 yıllık bir başlangıcı var, ancak LambdaCDM'nin bu yeni genişletilmiş sürümünün diğer gözlemsel kanıtlarla tam olarak eşleşip eşleşmeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer teorimiz gerçekse, kozmosun kayıp % 95'inin basit bir çözümü olduğunu gösterir: basit bir eksi işareti eklemeyi unutmuştuk. "

     

     

Çeviri:Nezir DEMİRTAŞ

Kaynak:University of Oxford

Yayınlama tarihi: 05.12.2018