ARABALARIN FRENLERİNDEN ÇIKAN AĞIR METALLER İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR.

  ARABALARIN FRENLERİNDEN ÇIKAN AĞIR METALLER İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

       Frenlerden ve diğer otomotiv sistemlerinden gelen ağır metaller, yollarda yoğun ince parçacıklar halinde havaya yayılır. Şimdi, Georgia Institute of Technology araştırmacıları, bu küçük metal parçacıkları bulutunun solunum sağlığı üzerinde nasıl tahribat yapabileceğini yaptıkları araştırmalarla ortaya koydu.

       Araştırmacılar, bakır, demir ve manganez gibi araçtan çıkan metallerin zehirli aerosol üreterek hâlihazırda havadaki asidik sülfat zengini parçacıklarla nasıl etkileşimde bulunduklarını açıkladı.

       31 Ocak'da Environmental Science & Technology dergisinde yayınlanan bu araştırmada araştırmacılar, bakır, demir ve manganez gibi araçtan çıkan metallerin zehirli aerosol üretmek için halihazırda havadaki asidik sülfattan zengin partiküllerle nasıl etkileşimde bulunduklarını anlattı.

       Georgia Tech's School of Earth & Atmospheric Sciences Fakültesi'nden profesör Rodney Weber “Atmosferdeki asidik sülfat trafikten yayılan metallerle temasa girer ve çözünürlüğünü değiştirerek oksijen stresine neden olurlar.” dedi.

       Ulusal Bilim Vakfı ve ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından desteklenen çalışma, metallerin esas olarak çözünmeyen bir biçimde nasıl salınır olduğunu, ancak yavaş yavaş sülfatla karıştırıldıktan sonra çözünebildiğini gösterdi.

       Eski hipotez, asidik sülfatın akciğer astarını eritip ve bunun da kötü sağlık etkilerine yol açması idi. Ancak bu etkiyi gerçekten elde etmek için havada tek başına yeterli asit bulunmamasıydı.

       Ancak araştırmacılar, sülfat, inhale edilmeden önce metallerin çözünür hale getirilmesinde anahtar rol oynuyor ve bu durum, sülfatın olumsuz sağlık etkileri ile ilişkisini açıklayabilir.

       Araştırmacılar, Atlanta'daki iki yerde, birincisi büyük bir eyalet otoyolunun yakınında ve ikincisi karayolundan 420 metre uzaktaki başka bir kentsel alanda, ortamdaki parçacık madde örneklerini topladı. Numunelerin kimyasal içeriğini, boyut dağılımını ve asitliğini analiz ettiler.

  ARABALARIN FRENLERİNDEN ÇIKAN AĞIR METALLER İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

  Athanasios Nenes, Earth of School'da bir profesör ve Georgia Power Scholar * Atmosferik Bilimler ve Kimya Okulu * Biyomoleküler Mühendislik Kredisi: Georgia Tech

       Ortamdaki sülfatın önemli bir miktarı metal partiküllerine benzemektedir, bu da ortam sülfatının ve metallerin saatlerce veya günlerce asitli sülfatın metali çözünür bir hale dönüştürmesine izin verecek şekilde tek tek parçacıklar halinde karıştırıldığını düşündürmektedir.

       Aerosolün ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemek için araştırmacılar, böyle bir karışımın hücresel organizmalar üzerinde oluşturacağı zehirli tepkiyi benzeten bir oksitlenme potansiyeli olan kimyasal tahlil için yüksek verimli bir analitik sistem geliştirdiler. Bu araç, ortam aerosol oksidatif potansiyeli üzerinde büyük veri setleri oluşturmak için kullanıldı. Georgia Tech ve Emory Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, daha önceki bir epidemiyolojik çalışmada kullanıldığında, kimyasal tahlilin Atlanta'da astım ve hırıltı için hastaneye kabulüyle

       Yeni çalışmada, araştırmacılar, tahlilin gösterdiği zirve toksisitesinin, metalik partiküller yüksek oranda asidik sülfat ile karıştığı zaman ortaya çıkan en fazla çözünür metal içeren partiküllerle çok yakından ilişkili olduğunu gözlemledi.

       Sülfat esasen bu metalleri eritiyor; Bu parçacıklara nefes aldığınızda, metaller doğrudan kan dolaşımına emilir ve vücut boyunca sorunlara neden olabilir. İlk kez, az miktarda asidik sülfatın sağlığa olumsuz etkileri olabileceğini açıklayan bir mekanizma ortaya çıkmış oluyor.

       Karayolundan uzakta bulunan test sahasından alınan numune daha az partiküllü metal içerdiyse de, oksitlenme potansiyelinde bir artışa neden olacak yeterli miktarda var, bu da karayolu kirliliğinin havada geçebileceğini ve çevredeki alanlarda potansiyel olarak sorunlara neden olabileceğini gösteriyor.

       Havadaki metallerin tek kaynağı frenler ve lastiklerden gelen toz değildir. Yakma fırınları ve diğer yanma biçimleri ayrıca benzer bir reaksiyonu tetiklemek için sülfatla karışabilen maden tozu ve metalik parçacıklar üretir.

       Araştırmacılar, Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde partikülat sülfat miktarı son 15 yılda santrallerden gelen kükürt dioksit emisyonları düştüğü halde, havada hala fazla miktarda asidik sülfat olduğunu belirtti.

       profesör Rodney Weber; “Araçların egzoz borusu emisyonları düşürmekte, ancak egzozsu olmayan elektrikli araç kullanılsa bile frenleme emisyonları bir dereceye kadar kalacak. Bu süreç gelecekte de devam edecek ve parçacık halindeki maddenin sağlık üzerindeki etkilerine baktığımızda önemli bir husus olacaktır” dedi.

       Bu materyal National Science Foundation tarafından 1360730 numaralı Grant ve RD834799 Grant No.'lu ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından desteklenen çalışmaya dayanmaktadır.

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Daha Fazla:Ting Fang et al, Highly Acidic Ambient Particles, Soluble Metals, and Oxidative Potential: A Link between Sulfate and Aerosol Toxicity, Environmental Science & Technology (2017). DOI: 10.1021/acs.est.6b06151

  Referens Dergi:Environmental Science & Technology

  Provided by: Georgia Institute of Technology

  Yayınlama tarihi: 04.03.2017

.
.