BEŞERİ BİLİMLER İÇİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞRETİMİ PSEUDOSCİENCE (SÖZDEBİLİM) İNANCINI AZALTIR

  Beşeri bilimler için eleştirel düşünme öğretimi pseudoscience (sözdebilim) inancını azaltır

       North Carolina State University araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, beşeri bilimler dersinde eleştirel düşünme becerilerinin öğretilmesinin, gerçekler tarafından desteklenmeyen "pseudoscience" in öğrenci inançlarını önemli ölçüde azalttığını bulmaktadır.

       NC State'deki psikoloji bir yardımcı profesörü olan Anne McLaughlin, 'sahte haberlere ilişkin ulusal tartışma göz önüne alındığında eleştirel düşünmenin (ve eleştirel düşünmeyi öğreten sınıfların) her zamankinden daha önemli olduğu açıktır "diyor.

       NC State üniversitesinden yrd.Doç. Alicia McGill; "Temel olarak, öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretirken ne kadar kasıtlı olmak zorunda olduğunuzu değerlendirmek istedik" dedi. “Ayrıca, beşeri eğitim sınıflarının nasıl bir rol oynayabileceğini ve eleştirel düşünme öğretiminin aslında öğrenciler tarafından geliştirilmiş eleştirel düşünceye ne ölçüde etki ettiğini değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini keşfetmek istedik.”

       Alicia McGill; “Bu özellikle güncel olabilir, Çünkü beşeri eğitim kursları, öğrencilere niteliksel verilerin değerlendirilmesinde ve politik söylem yoluyla sıralamada kullanabilecekleri araçlar sağlar. Beşeri bilimler bize, güncel olayları bir araya getirme imkânı tanıyan tarihi ve kültürel perspektif de sunuyor.”

       Bu çalışma için, araştırmacılar üç farklı sınıfta 117 öğrenciyle çalıştı. Elli dokuz öğrenci, istatistik ve çalışma tasarımı öğreten, ancak eleştirel düşünmeyi özel olarak ele almayan bir psikoloji araştırma yöntemleri dersine kaydoldu. Diğer 58 öğrenci, tarihi dolandırıcılık ve gizemlerle ilgili iki dersden birine kayıtlıydı; bunlardan birçoğu fen, mühendislik ve matematik alanlarında uzmanlaşmış öğrencilerden oluşuyordu.

       Psikoloji sınıfı kontrol grubu olarak görev yaptı. İki tarih dersi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için açıkça tasarlanmış öğretim içeriyordu. Örneğin, tarih derslerinde öğrencilere mantıksal yanılgıları tanımlama - ardıl olmayanlar gibi mantıksal argümanları ihlal eden ifadeler öğretildi.

       Dönem başında, bu üç derste öğrenciler “pseudoscience” iddialara ilişkin inançlarının temel bir değerlendirmesini yapmışlardır. Değerlendirme 1'den ("hiç inanmıyorum") 7'ye kadar bir ölçek kullandı ("İnanıyorum").

       Atlantis inancına ilişkin değerlendirmedeki bazı konular, Daha sonra "tarihsel dolandırıcılıklar" dersinde ele alındı. 9/11'inbir " içeriden destekli eylem " olduğu inancı gibi diğer konular ders boyunca hiç ele alınmadı. Bu, araştırmacıların, bir öğrencinin eleştirel düşünme becerilerindeki değişikliklerle karşılaştırıldığında, öğrenci inançlarındaki değişikliklerin sınıf içinde tartışılan belirli gerçeklerden kaynaklandığını belirlemelerine olanak sağladı.

       Yarıyıl sonunda, öğrenciler sahte bilimsel değerlendirmeyi tekrar ele almışlardır.

       Kontrol grubu öğrencileri inançlarını değiştirmediler - ancak her iki tarih dersindeki öğrenciler de dönem sonunda “pseudoscience” konusunda daha inançlıydı.

       Onur öğrencileri için tarih dersindeki öğrenciler sahte bilimsel inançlarında en çok azalma göstermiş, ortalama olarak, öğrenci inançları, sınıfta konu edilen konularda inanç ölçeği üzerinde bir noktayı bırakmış ve sınıfta olmayan konular üzerinde ise 0.5 puan azalmıştır. Onur dışı derslerde benzer ancak daha az telaffuz edilen değişiklikler vardı.

       McLaughlin; “Bu öğrencilerde gördüğümüz değişim önemlidir, çünkü inançları değişmek zordur. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini sınıfta olmayan alanlara uyguladıklarını görmek çok önemli ve yüreklendirici.” dedi.

       McGill, "Bu sonuçların sadece bir ders almaktan kaynaklandığını da belirtmek gerekir." "Birden fazla sınıfta eleştirel düşünmeyi öğretmeye yönelik tutarlı çabalar daha belirgin etkilere sahip olabilir. Bu NC State'in eleştirel düşünme gelişimine üniversite bazında odaklanmanın bir parçası olarak aktif olarak teşvik ettiği bir şeydir.” Dedi.

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Daha Fazla:Akshay Kundan et al. "Condensation on Highly Superheated Surfaces: Unstable Thin Films in a Wickless Heat Pipe." Physical Review Letters. DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.094501

  Referens Dergi:Physical Review Letters

  Yayınlama tarihi: 22.03.2017

.
.