PEPTİT BAZLI BİYOJENİK ÜRÜN DİŞ DEFORMASYONLARINI İYİLEŞTİREBİLİR

Peptit bazlı biyojenik ürün diş deformasyonlarını iyileştiriyor

     Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, diş minesini yeniden oluşumunu sağlamak ve diş boşluklarını tedavi etmek için proteinleri kullanan uygun ve doğal bir ürün tasarladılar.

     Kimya mühendisliği bölümü ve Oral Sağlık Bilimleri Bölümü'nde malzeme bilimi ve mühendislik profesörü olan “Mehmet Sarıkaya, peptidlerin yönlendirdiği remineralizasyon, mevcut diş sağlığı hizmetleri için sağlıklı bir alternatifdir” dedi.

     Yeni biyojenik diş ürünleri, teoride, günümüzün pahalı ve rahatsız edici tedavileri olmaksızın dişleri yeniden inşa edebilir ve çürükleri iyileştirebilir. Sarikaya, "Peptid etkin formülasyonlar basit olacak ve reçetesiz veya klinik ürünlere uygulanacak." Dedi.

     Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, diş çürüğü neredeyse her yaş grubunu etkilemekte ve ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Ayrıca, diş çürüğü ve ilgili hastalıkların tedavisi için harcanan her türlü para, bireyler ve sağlık sistemleri için büyük bir ekonomik yük olmuşturmaktadır.

     UW Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Dişhekimliği Bölümü'nde yardımcı doçent olan Sami Doğan, “Bakteriler, oral ortamlarda şeker ve benzeri maddeleri fermente ederek yan ürün olarak asitleri metabolize eder ve bu asit diş minesini demineralize edecektir” dedi.

Peptit bazlı biyojenik ürün diş deformasyonlarını iyileştiriyor

     Diş çürüğü en erken aşamalarında zararsız olmasına rağmen, dişin bellirli tabakalarını geçtikten sonra ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarır. Tedavi edilmezse diş çürüğü diş kaybına yol açabilir. Bu durum, kalan dişler ve destekleyici dokular için ve hastanın yaşamı dahil olmak üzere hastanın genel sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturur.

     Ağız hijyenine dikkat etmek en iyi korunmadır ve son yarım yüzyılda, fırçalama ve diş ipi kullanımı birçok Amerikalı için diş çürüklerinin etkisini önemli ölçüde azaltmıştır. Fakat Araştırmacılar, bazı sosyoekonomik grupların bu hastalıktan orantısız şekilde etkilendiğini söyledi. Ve, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin son raporlarına göre, Amerikalılarda diş çürüğü oranı artmakta ve bu durum hastalık ile mücadelede bir gerileme olduğunu göstermektedir.

     Vücudun kendi doğal diş oluşturucu proteinlerinden ilham alarak, UW ekibi diş minesini tamir etmenin bir yolunu buldu. Araştırmacılar Amelogenin türevli peptitler tasarladı bu peptitler biyominerlaizasyon sağlayarak sert bir diş minesi oluşturabiliyor bu sayede diş çürüklerinin oluşturduğu hasar tedavi edilebilir.

     UW'deki doktora öğrencisi olan Deniz Yücesoy “Bu peptitlerin diş yüzeylerine bağlandığı ve kalsiyum ve fosfat iyonlarını topladığı kanıtlanmıştır” diyor.

     Bu peptit bazlı tedavi , her kullanımdan sonra dişlere 10 ila 50 mikrometrelik bir mine oluşumunu sağlıyacaktır. Tam olarak geliştirildikten sonra, teknoloji hem özel hem de halk sağlığı ortamlarında, biomimetic diş macunlarında, jellerde, solüsyonlarda, kompozitlerde mevcut dental prosedürlerde ve tedavilerde güvenli bir alternatif olarak kullanılabilir.

     Bu teknoloji, insanların diş bakımı rutininin bir parçası olarak diş minesini günlük olarak yeniden inşa edilmesini ve güçlendirmesini sağlayabilir. Yetişkinler ve çocuklar tarafından kullanım için güvenli olacağı düşünülüyor.

     

     

     Kaynak: University of Washington

     Çeviri: Nezir DEMİRTAŞ

     Tarih: 15.04.2018