WOW! (VAY BE!) UZAYDAN GELEN GİZEMLİ SİNYAL NİHAYET AÇIKLANDI

  Wow! (Vay be!) Uzaydan gelen gizemi sinyal nihayet açıklandı

  (Koca Kulak Radyo Rasathanesi ve Kuzey Amerika Astrofizik Gözlemevi (NAAPO) wow ! mesajının ilk defa fark edilmesi.)

       1977 de ilk defa fark edilen uzaydan gelen wow (way be) ! mesajının gizemini CPS (Center of Planetary Science-Gezegensel Bilim Merkezi) ile bir grup araştırmacı sonunda çözdü. Sinyalin kaynağının aslın bir kuyruklu yıldız olduğunu keşfettiler.

       1977 Ağustos'unda, Ohio Eyaleti'ndeki "Büyük Kulak" olarak adlandırılan bir gözlemevinden radyo yayınları okuyan gökbilimcilerden oluşan bir ekip, 72 saniyelik sıra dışı bir sinyal aldı ve ekip üyesi Jerry Ehman'ın gelen mesajın yanına "Wow (Vay be)!" diye yazdı. O zamandan beri, çok sayıda bilim adamı sinyalin ne olduğunu açıklamak için birçok araştırmalar yaptılar, ancak şu ana kadar hiç kimse geçerli bir açıklama getiremedi. Bilim topluluğunun dışındaki bazı kimseler, bu sinyalin uzaylıların bir kanıtı olduğunu öne sürüyordu. Ancak, alınan mesajın frekansının hidrojenle aynı frekansta (1,420 MHz) olduğu bilinmekteydi.

       2016 yılında CPS'deki bir ekip, kuyuruklu yıldız takımına eşlik eden bir hidrojen bulutundan gelebileceği açıklamasını öne sürdüğünde araştırmalar bu noktada yoğunlaşmaya başladı. Buna ek olarak, kuyrukluyıldızın hareketi sinyalin neden tekrar görülmediğini açıklıyordu. Araştırma ekibi “Büyük kulağın” mesajı aldığı gün iki kuyruklu yıldızın aynı bölgede olduğunu kaydetti. P / 2008 Y2 (Gibbs) ve 266 / P Christensen adlı kuyruklu yıldızlar henüz keşfedilmemişti. Ekip, iki kuyruklu yıldızı Kasım 2016'dan 2017 Şubatına kadar olan gece gökyüzünde bir kez daha göründükleri için fikirlerini test etme şansı buldular.

       

  Wow! (Vay be!) Uzaydan gelen gizemi sinyal nihayet açıklandı

       Ekip, 266 / P Christensen'den gelen radyo sinyallerinin, 40 yıl önceki Wow'dakilere uyduğunu bildirdi. Sonuçlarını doğrulamak için, okumaları diğer üç kuyruklu yıldızdan da test ettiler ve benzer sonuçlar buldular.

       Araştırmacılar, kesin olarak Wow'u söyleyemeyeceklerini kabul ediyorlar! Sinyali 266 / P Christensen tarafından üretildi, ancak göreceli bir güvenceyle, bir kuyruklu yıldız tarafından üretildiğini söyleyebilirler.

       TEORİ

       2016'da, CPS (Gezegensel Bilim Merkezi), bir kuyrukluyıldızın ve / veya hidrojen bulutunun "Vay be!" nin kaynağı için güçlü bir aday olduğunu savunan bir hipotez önermişti. Sinyal. 27 Kasım 2016'dan 24 Şubat 2017'ye kadar, CPS (Gezegensel Bilim Merkezi), hipotezi doğrulamak için radyo spektrumunda 200 gözlem gerçekleştirdi. Araştırma 266 / P Christensen kuyruklu yıldızının 1420.25 MHz'de radyo sinyali verdiğini keşfetti. Tespit edilen tüm radyo emisyonları, Kuyruklu Yıldız'ın bilinen gök koordinatlarının 1 °lik bölgesine girdiğinde , Wow Sinyalini verdiği bulunmuştur. Kuyruklu yıldız gözlemleri sırasında, bir dizi deney, 1420 MHz'de bilinen göksel kaynakların 266 / P Christensen kuyruklu yıldızının 15 ° 'sinde olmadığını tespit etmiştir. Sinyalin kaynağını kuyrukluyıldız 266 / P Christensen'den gelen emisyon olarak ortadan kaldırmak için, 10 metre radyo teleskopunun konumu 266 / P Christensen kuyruklu yıldızından 1 ° uzaklaştırıldı. Bu deney sırasında 1420.25 MHz sinyali kayboldu. Telsiz teleskopu kuyrukluyıldız 266 / P Christensen'e geri döndüğünde, 1420.25 MHz'lik radyo sinyali tekrar ortaya çıktı. Ayrıca, kuyruklu yıldız 266 / P Christensen dışındaki kuyruklu yıldızların 1420 MHz'de bir radyo sinyali yayınlayıp yayınlamadığını anlamak için, JPL Küçük Cisimler veri tabanından rasgele seçilen üç kuyrukluyıldızı gözlemledik: P / 2013 EW90 (Tenagra), P / 2016 J1-A (PANSTARRS) ve 237P / LINEAR. Bu kuyruklu yıldızların gözlemleri sırasında da 1420 MHz'de bir radyo sinyali tespit ettik. Bu nedenle, bu araştırmanın sonuçları, kuyruklu yıldız tayflarının 1420 MHz'de saptanabilir olduğu sonucuna varmıştır ve daha da önemlisi, 1977 "Wow (Vay be)!" Sinyali bir Güneş Sistemi bünyesinden gelen doğal bir fenomendir.

       

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Kaynak: Hydrogen Line Observations of Cometary Spectra at 1420 MHZ , Journal of the Washington Academy of Sciences, http://planetary-science.org/research/the-wow-signal

  Yayınlama tarihi: 12.06.2017

.
.