KARANLIK ENERJİ OLMADAN EVRENİN HIZLANAN GENİŞLEMESİNİN AÇIKLANMASI

  Karanlık enerji olmadan evrenin hızlanan genişlemesinin açıklanması

  Koyu enerjiyi (sol üst panel, kırmızı), yeni Avera modelini de içeren, evrenin yapısını göz önüne alarak ortadan kaldıran standart 'Lambda Soğuk Karanlık Madde' kozmolojisinde evrenin genişlemesini gösteren bir animasyondan bir görüntü Karanlık enerjiye (üst orta panel, mavi) ve Einstein-de Sitter kozmolojisine, Karanlık enerji içermeyen orijinal model (sağ üst panel, yeşil). Altta yer alan panel, 1Gya'nın 1 milyar yıl olduğu zamanın bir fonksiyonu olarak "ölçek faktörünü" (boyutun bir göstergesi) arttırdığını göstermektedir. Yapının büyümesi üst panellerde de görülebilir. Bir nokta kabaca bütün bir galaksi kümesini temsil eder. Ölçek birimleri Megaparsecs (Mpc), 1 Mpc'lik alan yaklaşık 3 milyon milyon milyon km'dir. Hazırlıyan: István Csabai ve ark.

       Bir Macar-Amerikan ekibine göre, evrenin% 68'ini oluşturduğu düşünülen gizemli "karanlık enerji" hiç olmayabilir. Araştırmacılar, evrenin standart modellerinin değişen yapısını hesaba katmamakta ancak bu gerçekleştikten sonra karanlık enerjiye olan ihtiyacı ortadan kaldırdığına inanıyorlar.

       Evrenimiz 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama'da kuruldu ve o zamandan beri genişlemektedir. Bu genişlemenin temel delilleri, galaksilerin gözlemlerine dayanan Hubble yasasıdır ve bu galaksiler ortalama olarak bir galaksinin bizden uzaklaştığı hızı mesafe ile orantılıdır.

       Gökbilimciler, durgunluğun hızını bir galaksinin spektrumundaki çizgilere bakarak ölçerler; galaksinin daha hızlı hareket etmesi kırmızıya doğru kaymasıyla anlaşılır. 1920'lerden itibaren, galaksilerin hızlarını haritalama, bilim insanlarını, bütün evrenin genişlediğini ve ömrünü ufak derecede küçük bir nokta olarak kabul etmesine yol açtı.

       Yirminci yüzyılın ikinci yarısında gökbilimciler, yıldızların galaksilerdeki hareketini açıklamak için fazladan bir şeyin gerekli olduğunu gözleyerek görünmeyen 'karanlık maddenin' kanıtlarını buldular. Karanlık maddenin, şimdi, evrenin içeriğinin% 27'sini oluşturduğu düşünülmektedir.

       1990'lı yıllarda Tür Ia süpernovası olarak adlandırılan ikili sistemlerde beyaz cüce yıldızların patlamalarına ilişkin gözlemler, bilim adamlarını, üçüncü bir bileşen olan karanlık enerjinin kozmosun% 68'ini oluşturduğu ve Evrenin genişlemesinde ivmeli bir şekilde genişlemesinden sorumlu tuttular.

       Yeni çalışmada, Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi'nden PhD öğrencisi Gábor Rázz'ın liderliğindeki araştırmacılar, karanlık enerjinin varlığını sorguluyor ve alternatif bir açıklama önermektedirler. Maddenin düzgün bir yoğunluğa sahip olduğu varsayıldığında geleneksel kozmoloji modellerinin (evrenin kökenini ve evrimini incelemek) yapısını görmezden gelen tahminlere dayandığını iddia ediyorlar.

       Gábor Rázz, "Einstein'ın genel görelilik denklemleri matematiksel olarak karmaşık olmasına karşın, evrenin genişlemesini açıklıyor, yüz yıl boyunca, kozmik yapıların etkisini hesaba katan hiçbir çözüm bulunamamıştır. Çok hassas süpernova gözlemlerinden evrenin hızlandığını, Aynı zamanda gözlemsel verilere uyacak şekilde tasarlanmış modellerde karanlık enerjiye olan ihtiyaç gibi ciddi yan etkilere neden olabilecek Einstein'ın denklemlerine kaba yaklaşımlara güveniyoruz "açıklamasını yaptı.

       Pratikte, normal ve karanlık maddeler, evreni köpük benzeri bir yapı ile dolduracak şekilde görünür, kabarcıklar arasındaki ince duvarlarda galaksilerin bulunduğu yerde üst kümelere gruplanırlar.

       Bilim adamları yerçekiminin karanlık maddenin milyonlarca parçacık dağılımı üzerindeki etkisini modellemek için bir bilgisayar simülasyonu kullanarak, maddenin erken yığılması ve büyük ölçekli yapının oluşturulması da dahil olmak üzere evrenin evrimini yeniden yapılandırdı.

       Yumuşak biçimde genişleyen bir evrene sahip geleneksel simülasyonların aksine, yapıyı hesaba katmak, evrenin farklı bölgelerinin farklı oranda genişlediği bir modele yol açtı. Bununla birlikte, ortalama genişleme oranı mevcut gözlemlerle tutarlıdır ve bu da genel bir ivme olduğunu göstermektedir.

       Dr Dobos, "Genel görelilik teorisi, evrenin gelişme biçimini anlamada çok önemli geçerliliğini sorgulamıyoruz, yaklaşık çözümlerin geçerliliğini sorguluyoruz. Bulgularımız, uzayın diferansiyel genişlemesine izin veren matematiksel bir varsayıma dayanmaktadır. , Genel görelilikle tutarlı olarak, ve karmaşık yapıların oluşumunun genişlemeyi nasıl etkilediğini gösterirler. Bu konular daha önce halı altına süpürülmüş ancak bunları hesaba katmak, karanlık enerjiye ihtiyaç duymadan ivmelendirmeyi açıklayabilir "dedi.

       Bu bulgu onaylanırsa, evrenin modelleri ve fizikte araştırma yönü üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Geçtiğimiz 20 yılda gökbilimciler ve teorik fizikçiler karanlık enerjinin doğası üzerine spekülasyon yapmışlardır ancak çözülmemiş bir gizem halindedir. Yeni modeli ile, Csabai ve çalışma arkadaşları en azından canlı bir tartışmaya başlamayı bekliyorlar.

  Çeviri: Celal DEMİRTAŞ

  Kaynak:Concordance cosmology without dark energy. arxiv.org/abs/1607.08797

  Referans dergi:Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

  Provided by: Royal Astronomical Society

  Yayınlama tarihi: 31.03.2017

.
.