ANİMASYONLU FİZİKDERS KONULARININ ANLATIMI

VİDEO ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI

FİZİK DERSLERİ

DÜZLEM ve KÜRESEL AYNALAR

  Düzlem ve küresel aynalar

  Saydam ortamda ilerleyen ışık ışınları, bir engele veya bir yüzeye çarpıp saçılmasına yansıma denir. Işığın çarptığı yüzey pürüzsüz ise oluşan yansıma düzgün yansıma, eğer ışığın çarptığı yüzey pürüzlü bir yüzey ise oluşan yansıma dağınık yansıma olarak adlandırılır...

MERCEKLER; (İnce ve Kalın Kenarlı Mercekler)

  mercekler
  • Mercekler kırmızı ışığı en az, mor ışığı en çok kırar.
  • Bu durumda kırmızı ışığın odak uzaklığı "fk", mor ışığın odak uzaklığından "fm" daha büyük olur.
  • fkırmızı > fturuncu > fsarı > fyeşil > fmavi > fmor

IŞIK

  Işık

  Işık radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar değişen elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır. Gözümüz bu spektrumun görünür ışık dediğimiz sadece7000 A ile 4000 A dalgaboy’a ait kısmını görür. Saniyede 3.108 m yol alan ışık tarih süreci içinde ilk önce dalga yapısında olduğu bilim adamlarınca yorumlanmıştı. Ancak 19.yy ikinci yarısından sonra modern fiziğin gelişmesiyle ışığın tanecik karakterli olduğu savunuldu...

MANYETİZMA / LENZ KURALI (İndüksiyon Akımının Yönü)

  lenz
 • Bir devrede oluşan indüksiyon akımının yönü kendisini oluşturan manyetik alana zıt yönde bir alan olşturacak şekilde olur. Bu kural heinrich lenz tarafından bulunduğundan, Lenz kuralı olarak adlandırılır.
 • “KL” çubuğu +x yönünde hareket ettirildiğinde kapalı alannda akı miktarında bir artma söz konusu olacaktır. Bu durumda oluşan indüksiyon akımın oluşturacağı manyetik alanını yönü (B’), (B) ile ters yönlü olmalıdır. “KL” çubuğu -x yönünde hareket ettirildiğinde kapalı alannda akı miktarında bir azalma söz konusu olacaktır. Bu durumda oluşan indüksiyon akımın oluşturacağı manyetik alanını yönü (B’), (B) ile aynı yönlü olmalıdır.

MODERN FİZİK / İ0 Akımı Büyüklüğü Nelere Bağlıdır.

  fotosel

      İ0 Akımı Büyüklüğü Nelere Bağlıdır:
  1
  . Fotoselin katoduna düşen foton sayısını artması İ0 değereni arttırır.
  (Not:
  Işık şiddeti: Işık kaynaklarından birim zamanda çıkan foton sayısına denir.
   Işık Akısı: Birim yüzeyden geçen foton sayısına denir.
  )
   Yüzeye düşen foton sayısını arttırmak için;
   
  a) Işınların katot yüzeye dik gelmesi sağlanmalıdır.
   b) Işık kaynağının şiddetini arttırmak gerekir.
   c) Katodun yüzey alanını arttırmak.
   d) Işık kaynağı noktasal ise, kaynağı katoda yaklaştırılmalıdır.
  2
  . Katot ile anot arası mesafe azaltılmalıdır.
  3. Anotun yüzey alanı arttırılmalıdır.
  4. Bağlanma enerjisi daha küçük metal seçilmelidir.
  5. Katottan kopan elektronların kinetik enerjisini arttırmak anota ulaşan elektron sayısını arttıracağından, fotonun enerjisini arttırmak (frekansını arttırmak veya dalga boyunu küçültmek) gerekir.

ELEKTROSTATİK

  hızlandırıcı ve yavaşlatıcı levhalar

       Şekildeki gibi paralel bağlanmış iletken levhalar arasına +q yükülü tanecik, K levhasından serbest bırakıldığında (cismin ağırlığı ihmal ediliyor) KL arasında elektrik alan ile elektriksel kuvvet aynı yönde olduğundan cisim hızlanır. LM arasında ise cisme etki eden elektriksel kuvvet, cismin hareket yönüne ters yönde olduğundan cisim yavaşlar ve yeteri kadar mesafe olursa durup tekrar geri döner.

Daha Fazlası...

FİZİK ANSİKLOPEDİSİ

DYSON KÜRESİ

dyson küresi

     Güneşin toplam enerjisinin yalnızca küçük bir kısmının Dünya'ya ulaştığını artık herkesçe bilinen bir gerçek...

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

MANYETİK KUZEY KUTBU HAREKET HALİNDE

manyetik kutup yerdeğiştiriyor

     Dünyanın kuzey manyetik kutbu son birkaç on yılda o kadar hızlı sürükleniyor ki, bilim adamları geçmiş tahminlerin artık kesin navigasyon için yeterince doğru olmadığını söylüyorlar..

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

KUANTUM MEKANİĞİNİN KOPENHAG YORUMU

kuantum mekaniğinin kopenhag yorumu

     Maddenin ve enerjinin davranışını en küçük ölçeklerde anlamaya çalışmaktan çok tuhaf ve kafa karıştırıcı hiçbir bilim alanı yoktur. Yirminci yüzyılın başlarında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr gibi fizikçiler, bu tuhaf dünyayı anlamak için temel oluşturdu: kuantum fiziği...

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

SON YILLARIN EN GÖZDE MADDESİ “GRAFEN”

grafen

     Grafen, yapısı bal peteği kafesi şeklinde, karbon atomlarından yapılmış atomik ölçekli bir maddedir. Grafen, şüphesiz en mükemmel vasıflı nano malzemelerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Elektronikten optiğe, algılayıcılara ve biyolojik aygıtlara kadar uzanan geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmakta.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

BOSE-EİNSTEİN YOĞUŞMASI

bose einstein yoğuşması

     Maddenin beşinci hali olan Bose-Einstein yoğuşması belki de maddenin halleri arasında en gizemli olanıdır. Bose-Einstein yoğunlaşması 1990'lı yıllara kadar Laboratuvarda oluşturuluncaya kadar gazlar, sıvılar, katılar ve plazmalar yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl boyunca üzerinde iyi çalışılmıştı.

     Bose-Einstein yoğuşması, bir mutlak sıfıra kadar soğutulmuş bir atom grubudur. Bu sıcaklığa ulaştıklarında atomlar neredeyse birbirlerine göre hareket ederler; Bunu yapmak için neredeyse hiç serbest enerjisi yoktur. Bu noktada, atomlar bir araya toplanmaya ve aynı enerji durumlarına girmeye başlarlar.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

FERMİYONİK BOSON YOĞUŞMASI

fermiyonik boson yoğuşması

     Ticaret Bakanlığı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ve Colorado Boulder Üniversitesi (CU-Boulder) ortak bir laboratuarı olan JILA'daki bilim adamları uzun süredir aranan, bir çift atomdan oluşan maddenin bir hali olan 'fermiyonik kondensat' ı ilk kez gözlemledi. (29 Ocak 2004)

     Fizikçiler, bu tür kondensatlarla yapılan araştırmaların sonunda, geniş bir uygulama yelpazesinde çarpıcı bir şekilde enerji verimliliğini artırma potansiyeli olan bir fenomen olan yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik gizemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacağını umuyor.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

MADDE VE IŞIMA

madde ve ışıma

1905’ten önce Işık bir dalgadır; maddeyse parçacıklardan oluşmuştur. XIX.yy Fizikçileri böyle düşünüyordu ama doğa çok daha karmaşıktır. Fiziğin tarihi ışığın yapısı konusunda karar veremeyen fizikçilerin kavgalarıyla doludur. Işık sonsuz sayıda parçacıktan mı oluşmuştur yoksa uzayda yayılan dalga mıdır?

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

EİNSTEİN İN ÖZEL VE GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ

rölativite

     ”Görelilik teorisi” genellikle Albert Einstein'ın iki teorisini, 1905'in Özel Görelilik Teorisini ve 1916'daki Görelilik Genel Görelilik Teorisini ifade eder. Kuantum teorisi ile birlikte, görelilik, hemen hemen bütün modern fiziğin inşa edildiği iki ana parçasından biridir.

     Görelilik fikri neredeyse üç yüzyıl önce Galileo tarafından 1632'de görelilik ilkesini (fizik temel yasalarının üniform harekette tüm bedenler için aynı olduğu) belirttiği zaman inceledi. Daha sonra 17. yüzyılda Sir Isaac Newton da, göreceli olarak görelilik ilkesini benimsedi. Ünlü hareket yasalarının bir atalet çerçevesinde tutulması durumunda, ilk çerçeveye göre sabit bir hızda hareket eden bir referans çerçevesinde tutulduğunu iddia etti.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

SİCİM (STRİNG) TEORİSİ

sicim

     Sicim teorisine göre; evrendeki her madde tek bir yapıdan meydana gelir, belirli frekanslarda titreşen sicimlerden. Sicim kuramı maddeyi oluşturan en temel bölünemez parçacığın nokta gibi parçacık yerine belirli frekanslarda titreşen çok küçük kapalı döngülerden meydana geldiğini söyler. Sicim kuramı maddeyi oluşturan temel parçacıkların “standart modeldeki” boyutsuz noktalar yerine tek boyutlu uzanıma sahip sicimler kullanır. Bu teorinin yaklaşımı, parçacıkları boyutsuz noktalar olarak açıklamaya çalışan modelde karşılaşılan hesaplamalarda ortaya çıkan hataları, matematiksel olarak çözer.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

KUANTUM TEORİSİ

kuantum teorisi

     Kuantum teorisi, atom ve atom altı seviyedeki maddenin ve enerjinin doğasını ve davranışını açıklayan modern fizik teorik temelidir. Maddenin ve enerjinin bu seviyedeki doğası ve davranışı bazen kuantum fiziği ve kuantum mekaniği olarak adlandırılır.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

KARADELİK

karadelik

     Eğer dünyayı alıp bir misket büyüklüğüne kadar sıkıştırırsanız, inanılmaz yoğun bir cisim elde edersiniz. Elde ettiğiniz cismin çekim kuvveti o kadar büyük olur ki yanından saniyede yaklaşık 300 000 km hızla geçen ışık fotonları bile onun çekim kuvvetinden kurtulamaz. İşte bütün ışığı yuttuğu için bu cisme karadelik denir. Birçok astrofizikçi karadeliklerin, yakıtı tükenen dev yıldızların...

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

KARANLIK MADDE & KARANLIK ENERJİ

karanlık madde

     Siz, ben, güneş, yıldızlar kısacası gördüğümüz her şeyin ortak bir noktası var. Bilinen evrendeki neredeyse her şey atomlardan oluşmuştur, ancak evrenin bilmediğimiz, yeni yeni keşfettiğimiz bir yönü daha bulunmakta. Bedenlerimiz, evlerimiz, dünyamız hatta uçsuz bucaksız uzay bile gizemli

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

ÜÇ BOYUTTAN DAHA FAZLASI

          Yukarı-aşağı, ileri-geri, yana dünya üzerinde bir yere gidecekseniz sadece bu üç boyutu kullanabilirsiniz. Gerçekliğimizdeki her yeri tanımlıyorlar, yoksa tanımlamıyorlar mı? Günümüzde birçok bilim adamı dünyamızın üç boyutlu olmadığını ve bir şekilde hareket edecek başka yönler olduğuna inanıyorlar. Bu gizli boyutları keşfetmek fizik dünyasındaki en büyük ödül niteliğinde. Ayrıca evrene bakışımızı sonsuza dek değiştirecek bir şey.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

IŞIKTAN DAHA HIZLI YOLCULUK ETMEK MÜMKÜN MÜ?

ışıktan daha hızlı

     İnsanoğlu binlerce yıldır Yıldızların Güneş ve Ay kadar yakında olduklarını düşünmüştür, hatta neredeyse dokunacak kadar yakın. Oysa şimdi evrenin inanılmaz derecede büyük olduğunu biliyoruz. En yakın yıldızın bize yaklaşık 40.2 trilyon Km uzakta olduğunu biliyoruz. Bugün en hızlı araçla bile oraya 10.000 yıldan daha fazla sürede ulaşabilir. Bu bir insanın ömrünün yetmeyeceği bir proje olurdu, hatta en iyi ihtimalle yaklaşık 20 nesli kapsayacak bir proje. Yıldızlara yapılacak bir proje için ışık hızında veya ışıktan hızlı gidecek bir aracımızın olması gerekir.

Devamına ulaşmak İçin Tıklayınız...

BİLİMDE GÜNCEL GELİŞMELER

DÜNYA SON ZAMANLARDA DAHA HIZLI DÖNÜYOR

atlas kuyruklu yıldızından görsel şov

Bilim adamları, Dünya'nın son zamanlarda kendi ekseni etrafında daha hızlı döndüğünü fark ettiler. Bu dönüş hızının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız olduğunu belirttiler...

07.01.2021

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ÇİNLİ BİYOTEKNOLOJİ FİRMASI KORONAVİRÜS AŞISININ MAYMUNLARI KORUDUĞUNU SÖYLEDİ.

atlas kuyruklu yıldızından görsel şov

Çinli SİNOVAC firmasının yeni bir koronavirüs aşısını ilk kez bir hayvan denemesi sırasında maymunları enfeksiyondan "büyük ölçüde koruduğunu", elde edilen verilerle gösterdi...

24.04.2020

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ATLAS KUYRUKLU YILDIZINDAN GÖRSEL ŞOV

atlas kuyruklu yıldızından görsel şov

Atlas adlı bir kuyruklu yıldız şu anda güneşe doğru hızla ilerliyor ve sadece birkaç ay içinde gerçekten güzel bir gösteri yapabilir. Geçen Aralık ayında Hawaii'deki Asteroid Karasal Etkisi Son Uyarı sistemi...

25.03.2020

Devamını Okumak için Tıklayınız.

YENİ ÜRETİLEN KARBON ZARLA, YÜZ KAT DAHA FAZLA GÜÇ

coronavirüs

Leiden Üniversitesinden kimyagerler sadece bir molekül kalınlığında ürettikleri yeni bir ultra ince zar formuyla, günümüzde kullanılan en iyi zarlardan yüz kat daha fazla güç üretebildiler...

10.03.2020

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ÇİN CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN KLINİK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

coronavirüs

Dünyada gündem haline gelen ve herkesi korkutan ölümcül korana virüsün tedavisi için yarışıyor. Çin yeni bir aşı için klinik çalışmalra başladı...

22.03.2020

Devamını Okumak için Tıklayınız.

50 KALİBRELİK ZIRH DELİCİ MERMİLERİ DURDURAN ÇELİK ZIRH KADAR SAĞLAM ANCAK YARISI KADAR DAHA HAFİF METAL KÖPÜKLER

metal köpükten zırh

Araştırmacılar, kompozit metal köpük (CMF) kullanan zırhlı araçların, aynı boyuttaki zırhlara göre yarı yarıya daha hafif yarı olmasına rağmen, 50 kalibrelik merminin...

05.06.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

DÜNYANIN EN PAHALI İLACI

dünyanın en pahallı ilacı

Amerika’daki ilaçları onaylayan kurul (FDA) bebeklerin kas kontrolünü ortadan kaldıran ve onların ölümüne sebep olan bir hastalığın ilacının şu ana kadar hiçbir ilacın olmadığı kadar pahalı bir fiyata satılmasına izin verdi...

24.06.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HUBBLE YENGEÇ NEBULASINI GÖZLEMLEYEREK 29. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

hubble yengeç nebulasını gözlemleyerek 29. Yaş gününü kutladı

Kum saati şeklindeki Güney Yengeç Bulutsusu'nun bu inanılmaz görüntüsü, NASA / ESA Hubble Uzay Teleskobunun uzaydaki 29. yıldönümünü kutlamak için çekildi. İkili bir yıldız sistemi tarafından oluşturulan bulutsu...

18.04.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ÖLDÜRÜCÜ KOMBİNASYON; KAHVALTISIZ GÜNE BAŞLAMA VE GEÇ YAPILAN AKŞAM YEMEĞİ

öldürücü kombinasyon; kahvaltısız güne başlama ve geç yapılan akşam yemeği

Avrupa Kardiyoloji Derneğinin dergisinde yayınlanan araştırmanın bulgularına göre, kahvaltıyı atlayan ve yatmadan önce akşam yemeği yiyen kişilerin kalp krizi ve daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya olduğunu gösterdi...

18.04.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

UCF ARAŞTIRMACILARI, IŞIK DARBELERİNİN HIZINI KONTROL ETMENİN YOLUNU GELİŞTİRDİLER

ışığın hızını kontrol etmek

Central Florida Üniversitesi araştırmacıları ışığın hızını kontrol etmenin bir yolunu buldular. Sadece bir ışık atışını hızlandırmak ve yavaşlatmakla kalmadılar, aynı zamanda geriye doğru gitmesini de sağladılar...

04.04.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

TEK BİR GEN TRANSFERİYLE, KÖR FARELER GÖRME YETENEĞİ KAZANDILAR

gen transferiyle kör fareler görme yeteneği kazandı

Şaşırtıcı derecede basitti. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley bilim adamları, kör farelerin gözündeki yeşil ışık alıcı reseptörüne bir gen yerleştirdiler ve bir ay sonra...

15.03.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

CEVİZ MEME KANSERİNİN BÜYÜMESİNİ VE HAYATTA KALMASINI BASKILIYOR

ceviz tüketiminin, meme kanserinin büyümesini ve hayatta kalmasını baskılıyor

Marshall Üniversitesi'nden yapılan yeni araştırmalar, ceviz tüketiminin, meme kanserinin büyümesini ve hayatta kalmasını baskıladığına dair bulgular sunmaktadır....

28.03.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

KÜTLE TAŞIYAN SES DALGALARI HAKKINDA DAHA FAZLA KANIT

Araştırmacılar oda sıcaklığına yakın bir değerde süper iletkenlik kanıtı keşfettiler

Columbia Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, ses dalgalarının kütle taşıdığını gösteren daha fazla kanıt buldu. Angelo Esposito, Rafael Krichevsky ve Alberto Nicolis, geçen yıl ses dalgaları tarafından...

01.04.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ARAŞTIRMACILAR ODA SICAKLIĞINA YAKIN BİR DEĞERDE SÜPER İLETKENLİK KANITI KEŞFETTİLER

Araştırmacılar oda sıcaklığına yakın bir değerde süper iletkenlik kanıtı keşfettiler

George Washington (GW) Üniversitesi'ndeki araştırmacılar fizik için çok önemli bir konuda büyük bir adım attı: oda sıcaklığı süper iletkenliği. Süper iletkenlik, elektrik direncinin sıfır olması durumunda gerçekleşir...

15.01.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

Bilim adamları; fotosentetik aksaklığı gidererek, mahsul büyümesini yüzde 40 artırdı

fotosentetik aksaklığı gidererek, mahsul büyümesini yüzde 40 artırdı

Bitkiler güneş ışığını fotosentez yoluyla enerjiye dönüştürür; bununla birlikte, gezegendeki çoğu ürün fotosentetik bir aksaklıktan mahrumdur, bu aksaklık verim potansiyellerini büyük ölçüde baskılayan fotorespirasyon (ışık etkisiyle yapılan hızlandırılmış solunum çeşidi)...

03.01.2019

Devamını Okumak için Tıklayınız.

YENİ TEORİ, EVRENİN NEDEN YÜZDE 95'İNİN KAYIP OLDUĞUNU AÇIKLAYABİLİR

EVRENİN NEDEN YÜZDE 95'İ KAYIP

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim adamları, modern fizikteki en büyük sorulardan birini, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi tek bir olguda birleştiren yeni bir makale ile çözmüş olabilir:...

05.12.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

LABORATUVAR’DA YAPAY ET ÜRETİMİ PAZARI

yapay et üretim pazarı

Tarım Gıda ve İlaç İdaresi Bakanlığı, Ekim ayında yapılan halka açık bir toplantı sonrasında, hücre kültürlü gıda ürünlerinin denetlenmesini paylaşmayı kabul etti...

17.11.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

İLK TÜM VÜCUT RÖNTGENİ

İLK TÜM VÜCUT RÖNTGENİ

Tüm insan vücudunun 3D fotoğrafını tek seferde çekebilen ilk tıbbi görüntüleme cihazı ilk çekimlerini yaptı. Kaliforniya üniversitesi bilim adamları Simon Cherry ve Ramsey Badawi'nin...

18.11.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI BİLEŞİKLERİ, BÖCEKLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL DEET'TEN DAHA ETKİLİ UZAKLAŞTIRIYOR

Hindistan cevizi yağı kan emici böceklere karşı

ABD tarım bakanlığının yaptığı yeni bir araştırmaya göre Hindistan cevizi yağı kan emici böceklere karşı DEET’den (sinek kovucularda kullanılan bir kimyasal) daha etkili olduğunu belirtti...

01.11.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

İNSAN İDRARINDAN ÜRETİLEN DÜNYANIN İLK BİYO-TUĞLALARI

İNSAN İDRARINDAN ÜRETİLEN DÜNYANIN İLK BİYO-TUĞLALARI

Cape Town Üniversitesi (UCT) yüksek lisans öğrencisi inşaat mühendisliği Suzanne Lambert, dünyanın ilk insan idrarından elde edilen biyo-tuğlasını elde etiklerini açıklayarak...

26.10.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

MARS HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN YETERLİ MOLEKÜLER OKSİJENE SAHİP OLABİLİR

MARS HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN YETERLİ MOLEKÜLER OKSİJENE SAHİP OLABİLİR

Geniş bant fiber optikler, ışık hızları, ışık hızında, optik fiberler üzerinden bilgi taşır. Ancak ışığın bir uçta kodlandığı ve diğer tarafta işlenme şekli veri hızlarını etkiler...

25.10.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ÇIĞIR AÇAN YENİ TEKNOLOJİ, BÜKÜLMÜŞ IŞIK IŞINLARINI KULLANARAK 100 KAT DAHA HIZLI İNTERNET

100 kat daha hızlı internet

Geniş bant fiber optikler, ışık hızları, ışık hızında, optik fiberler üzerinden bilgi taşır. Ancak ışığın bir uçta kodlandığı ve diğer tarafta işlenme şekli veri hızlarını etkiler...

25.10.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

14400 YILLIK EKMEK

14400 yıllık ekmek

Kuzeydoğu Ürdün'deki bir arkeolojik bölgede, araştırmacılar 14.400 yıl önce avcı-toplayıcılar tarafından pişirilen bir ekmek kalıntısını keşfettiler...

16.07.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HİGGS BOSON'UN UZUN SÜRELİ BOZUNUMU

higgs bozonu uzun süreli bozunumu

Keşfinden altı yıl sonra, Higgs bozonunun en sonunda, alt kuarklar olarak bilinen temel parçacıklara bozulduğu gözlemlendi. Bugün, CERN1'de ATLAS tarafından sunulan...

28.08.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

HİGGS BOZONU ZİRVEYE TIRMANIYOR

higgs bozonu zirveye tırmanıyor

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) 'deki ATLAS ve CMS deneylerinden elde edilen yeni sonuçlar, Higgs bozonunun en ağır bilinen temel parçacık olan top kuark ile ne kadar güçlü etkileştiğini ortaya koymaktadır. Higgs boson sadece büyük parçacıklar ile etkileşir...

19.07.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

ERKEKLERİN TESTOSTERON SEVİYELERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BÜYÜDÜKLERİ YERE GÖRE BELİRLENİR

Erkeklerin testosteron seviyeleri büyük ölçüde büyüdükleri yere göre belirlenir

araştırmaya göre, erkek testosteron seviyeleri çocukluk döneminde çevreleri tarafından büyük oranda belirlenmektedir. Durham Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre zor koşullarda hastalık ve enfeksiyonlara maruz kalarak yetişen...

19.07.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

LAZER ATIŞI İLE, BİLİNEN HERHANGİ BİR YÖNTEMDEN DAHA HIZLI ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLDİ

Lazer atışı ile, bilinen herhangi bir yöntemden daha hızlı elektrik akımı üretiyor

Kimya ve fizik yardımcı doçenti Ignacio Franco grubu, ultrafast lazer darbelerinin, maddenin özelliklerini bozmak ve elektrik akımlarını küçük, nano ölçekli, elektrik devreleri boyunca herhangi bir geleneksel yoldan daha hızlı üretmek için nasıl kullanılabileceğini açıkladı...

02.07.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.

BİLİM ADAMLARI DİŞ MİNESİNİ REJENERE EDEBİLECEK MATERYALLER GELİŞTİRİYOR

bilim adamları diş minesini rejenere edebilecek materyaller geliştiriyor

Londradaki Queen Mary Universitesi araştırmacıları, diş minesini ve kemiği gibi sert dokuları canlandırabilecek mineralli materyaller üretmenin yeni bir yolunu geliştirdiler. Dişlerimizin dış kısmında yer alan emaye, vücuttaki en sert dokudur ve...

22.06.2018

Devamını Okumak için Tıklayınız.